MIND over voorstel Menzis voor vergoeding depressie op basis van resultaat

Facebooktwitterlinkedinmail

22 augustus 2018 – Deze maand maakte Menzis bekend dat het behandelingen voor angst en depressie op basis van resultaat wil gaan vergoeden. Dit voornemen heeft veel stof doen opwaaien. MIND pleit voor een open discussie op basis van feiten. Het initiatief van Menzis bevat een aantal positieve en negatieve elementen.

MIND pleit al jarenlang voor meer transparantie in de ggz. Het vergelijken van resultaten van instellingen biedt keuze-informatie voor de cliënt en het geeft instellingen de mogelijkheid om van elkaar te leren. Daar wordt nu een financiële prikkel aan toegevoegd in de vorm van een beloning voor instellingen die het goed doen. MIND staat positief tegenover alle initiatieven die gericht zijn op meer transparantie en betere kwaliteit in de ggz. Het nieuwe bekostigingsmodel van Menzis verdient daarom in beginsel waardering.

Toch plaatst MIND ook een aantal zeer kritische kanttekeningen. MIND ziet een gevaar van risicoselectie. Het nieuwe bekostigingsmodel geldt voor cliënten met relatief lichte angst- of depressieklachten. Het wordt voor instellingen mogelijk extra aantrekkelijk om deze cliënten te helpen in plaats van cliënten met een zwaardere zorgvraag. Het is nu al zo dat cliënten met een zwaardere zorgvraag doorgaans langer moeten wachten op hulp.

Daarnaast heeft Menzis dit nieuwe beleid doorgevoerd zonder enige vorm van overleg met MIND, dé koepel van cliënten- en familieorganisaties in de ggz. Deze ‘revolutie in de bekostiging’ zoals Menzis het zelf noemt, gaat voor een groot deel over de hoofden van cliënten en verzekerden heen. Er is ook nergens vastgelegd hoe Menzis ervaringsdeskundigen en cliëntvertegenwoordigers gaat betrekken bij de  kwaliteitsverbetering die het doel is van het nieuwe inkoopbeleid. MIND gaat op korte termijn met Menzis om tafel over het voorkomen van risicoselectie en de wijze waarop de cliënten- en familieorganisaties beter betrokken kunnen worden bij beleidsvorming.

Rond de nieuwe bekostiging van Menzis is veel onjuiste beeldvorming ontstaan. Het is niet zo dat Menzis de eerste en enige zorgverzekeraar is die experimenteert met bekostiging op basis van resultaten. Andere verzekeraars doen dat ook. Verder is de suggestie gewekt dat Menzis zorgaanbieders per behandeling gaat beoordelen en afrekenen, en dat sommige behandelingen helemaal niet meer vergoed zullen worden. Dat is niet het geval. Menzis gaat zorgaanbieders beoordelen op hun gemiddelde resultaten op jaarbasis.

Aanbieders die het goed doen krijgen een bonus bovenop de gerealiseerde omzet. Bij de beoordeling van resultaten kijkt Menzis niet alleen naar behandelduur en -kosten, maar ook naar zaken als cliënttevredenheid, klachtenvermindering en kwaliteit van leven. Verder organiseert Menzis spiegelbijeenkomsten voor deelnemende zorgaanbieders waarin zij van de resultaten kunnen leren en een verbeterplan kunnen opstellen. Achttien instellingen zijn inmiddels bereid gebleken om op basis van deze voorwaarden met Menzis een contract te sluiten.

Bron: mindplatform.nl

Dit bericht is 4824 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail