Onderzoek naar uitbreiding hoog complexe beveiligde zorg in Deventer

Facebooktwitterlinkedinmail

10 juni 2022 – Op het Brinkgreventerrein in Deventer verlenen (de stichtingen van) Dimence Groep sinds jaar en dag geestelijke gezondheidszorg. Hierbij wonen patiënten ook op het terrein, voor kortere of langere tijd. Omdat er een grote vraag is naar de hoog complexe beveiligde zorg die hier wordt geleverd, wordt de komende maanden onderzocht of het mogelijk is om deze zorg op het Brinkgreventerrein uit te breiden met onder meer een nieuwbouwlocatie.

Stichting Transfore biedt op het Brinkgreventerrein al bijna 10 jaar hoog complexe beveiligde zorg aan forensische patiënten. Dit zijn mensen die behandeld worden omdat zij delicten hebben gepleegd of dreigen te plegen. Er wonen ongeveer 40 patiënten op dit terrein. Hiernaast bezoeken circa 450 patiënten onze polikliniek op het terrein voor ambulante behandeling.

Het onderzoek naar mogelijke uitbreiding vindt de komende maanden plaats. Transfore is van plan de extra capaciteit mogelijk te maken met één nieuwbouwlocatie voor 40 plekken op het Brinkgreventerrein (zie beoogde locatie op plattegrond) en door verbouwing van de bestaande gebouwen in Deventer en Almelo. De nieuwbouw zal voldoen aan alle forensische veiligheidseisen en passend zijn bij de parkachtige omgeving van het Brinkgreventerrein. In het proces naar een definitief besluit zijn meerdere tussentijdse afwegingsmomenten ingebouwd, waarop bepaald wordt of Transfore wel of niet verder gaat met het plan.

Meer informatie

Omwonenden Brinkgreventerrein zijn per brief geïnformeerd over het onderzoek naar mogelijke uitbreiding. Op dinsdag 14 juni 2022 worden inloopmomenten georganiseerd voor belangstellenden. Hier vindt een toelichting op de plannen plaats en is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Aanmelden voor de inloopmomenten of digitale updates kan via www.transfore.nl/uitbreiding. Op deze website vindt u ook meer informatie over het onderzoek naar mogelijke uitbreiding.

Bron: persbericht

Dit bericht is 1403 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail