Forensisch Netwerk waarschuwt in informatiebundel voor bezuinigingen

Facebooktwitterlinkedinmail

7 september 2022 –  Minister Weerwind (Rechtsbescherming, Justitie & Veiligheid) buigt zich momenteel over maatregelen om te besparen bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Dit in het verlengde van het rapport naar de financierbaarheid van PWC. Het Forensisch Netwerk (FN) is een samenwerkingsverband van de brancheverenigingen Valente, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en de Nederlandse ggz. Zij vertegenwoordigen veel instellingen die forensische zorg leveren. In een informatiebundel waarschuwen zij Kamerleden voor de mogelijke risico’s bij besparingen op deze zorgsoort.

Onderzoek PWC
Het onderzoeksbureau heeft gekeken of de middelen en uitgaven bij DJI op dit moment -en de komende 10 jaar- met elkaar in balans staan. Conclusie: er bestaat een financieel tekort van circa €201 miljoen in 2022 bij ongewijzigd beleid. Dit tekort loopt op tot €398 miljoen in 2032. De minister moet dus besparingen doorvoeren, waarbij hij mogelijk kijkt naar bezuinigingen op de forensische zorg. Daarbij wordt gekeken naar niet-klinische vervolgzorg zoals Forensisch Beschermd Wonen en ambulante behandeling en begeleiding. Risico’s van versobering forensische zorg

Het FN ziet grote risico’s bij een eventuele besparing op forensische zorg. Vooral omdat dit type zorg een belangrijke bijdrage levert aan preventie van delicten, vermindering van onveilig gedrag en afname van recidive (terugval of herhaling van vergrijpen) voor een groep die risicovol gedrag kan vertonen.

Alternatieven
Het FN heeft kennis genomen van de aanbevelingen uit het PWC rapport en begrijpt dat er een besparingsopgave ligt, maar ziet kansen om die te realiseren via alternatieven. Deze alternatieven, waaronder het invoeren van trajectindicaties en een vereenvoudigde verlofprocedure en het aansluiten op de motie Sneller door het ‘uitbreiden van vormen van Elektronische Detentie in combinatie van dwang en zorg’, staan in de informatiebundel uitgewerkt. Met zulke alternatieven in de hand zou de minister de Forensische Zorg kunnen ontzien en kunnen de risico’s voor de samenleving zo veel mogelijk binnen de perken blijven.

Bundel
De informatiebundel van het FN bestaat uit twee delen:Het deel ‘Wat is Forensische Zorg’ zet kort uiteen hoe deze zorgsoort, die onder J&V/DJI valt, in zijn werk gaat.
Het tweede deel gaat specifiek in op de standpunten rondom de mogelijke besparingen bij DJI.

De bundel kan Kamerleden en hun beleidsmedewerkers helpen het gesprek aan te gaan met minister Weerwind zodra hij een besluit kenbaar heeft gemaakt. Het Forensisch Netwerk volgt deze ontwikkelingen uiteraard op de voet. Zodra er meer duidelijkheid is over de besluitvorming van de minister, kijkt het netwerk naar vervolgstappen.

Bron: denederlandseggz.nl

Dit bericht is 1117 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail