Onderzoek naar online trainingen Beter slapen, Minder stress en Minder piekeren

Facebooktwitterlinkedinmail

2 februari 2018 – Het Trimbos-instituut start met een implementatieonderzoek naar de online trainingen Beter slapen, Minder stress en Minder piekeren, met begeleiding van de POH-GGZ. Eerder werd het effect onderzocht van de trainingen zonder begeleiding. Gekeken wordt nu of gerichte POH-GGZ begeleiding voor patiënten met een lagere sociaaleconomische status helpt om deze groep meer te bereiken.

De online trainingen, die op www.snelbeterinjevel.nl worden aangeboden, zijn kort en klachtgericht. Deelnemers kunnen zelf kiezen met welke klachten ze aan de slag gaan: slaap-, stress- of piekerklachten. Deze veelvoorkomende klachten hangen samen met depressie.

Uit het eerdere onderzoek bleek dat zowel depressieve klachten als slaap-, pieker-, en angstklachten waren afgenomen en het welbevinden toenam. Veel deelnemers aan het eerdere onderzoek waren hoogopgeleid en vrouw.

Bij dit implementatieproject wordt geprobeerd ook patiënten met een lagere sociaaleconomische status (SES) te bereiken waar opleidingsniveau een indicator van is. Deze groep maakt weinig gebruik van e-health, maar vormt wel een risicogroep voor het ontwikkelen van depressieve klachten. Om patiënten met een lagere SES meer te bereiken gebeurt het aanbieden van de trainingen volgens een ‘blended’ format: patiënten volgen de online interventie in combinatie met (face-to-face) begeleiding door de POH-GGZ. Daarnaast is uit de literatuur bekend dat het bieden van begeleiding het effect van online trainingen kan vergroten.

Wat houdt het onderzoek in?

In dit gerandomiseerde onderzoek vergelijken de onderzoekers twee implementatiestrategieën met elkaar: een lagere SES implementatiestrategie en een ‘gewone’ implementatiestrategie. De POH’s-GGZ zijn willekeurig toegewezen aan twee groepen. Bij de ene groep POH’s-GGZ is er bij de implementatie specifiek aandacht voor patiënten met een lagere SES, bij de andere groep niet. Uiteindelijke doel is om te kijken of er verschil zit tussen de twee groepen in het bereik van de doelgroep met een lagere SES.
Het implementatieonderzoek vindt plaats in samenwerking met e-health aanbieder Therapieland. Dit houdt in dat de online trainingen gekoppeld zijn aan hun systeem voor behandelaars. De POH’s-GGZ kunnen daardoor de voortgang van hun patiënten veilig monitoren.

Behalve met Therapieland werkt het Trimbos-instituut in het kader van dit project samen met Zorggroep Almere, Indigo Rijnmond en Buro KLEI. Het implementatieonderzoek wordt gefinancierd door ZonMw en loopt tot en met 2020.

Bron: trimbos.nl

Dit bericht is 9610 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail