Onderzoek: behoefte aan meer informatie over Wet langdurige zorg

Facebooktwitterlinkedinmail

13 maart 2017 – Om toegang tot de zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) te krijgen moet iemand die zorg aanvraagt voldoen aan wettelijk bepaalde toelatingscriteria en een vastgestelde procedure doorlopen. Zo moeten mensen een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid, om zorg vanuit de Wlz te kunnen krijgen.

Adviesbureau BMC heeft onderzocht hoe mensen die zorg aanvragen en professionals de toegangsprocedure ervaren. 652 zorgvragers of hun naasten, 278 medewerkers van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) en 86 medewerkers van zorgkantoren werkten mee aan het onderzoek. Hieronder enkele opvallende uitkomsten.

Zorgvragers en naasten vaak positief over het aanvraagproces bij het CIZ 
Partners, familie en vrienden zijn vaak degenen die een zorgvrager adviseren om een indicatie voor de Wet langdurige zorg aan te vragen. Ook helpen zij vaak (bij 80% van de zorgvragers in dit onderzoek) bij het aanvragen van een indicatie bij het CIZ. Over het geheel genomen zijn zorgvragers en hun naasten positief over het aanvraagproces. Zij vinden dit klantgericht, zorgvuldig, snel en duidelijk. Wel missen zij informatie over de afhandeling van de aanvraag en zijn zij minder tevreden over de mate waarin CIZ-medewerkers meedenken over de zorg die zij nodig hebben. Ruim een derde van de aanvragers in het onderzoek vond het aanvragen van Wlz-zorg (heel) moeilijk.

Behoefte aan meer informatie over Wlz
Informatie over de Wlz is moeilijk te vinden, onduidelijk en/of onvolledig, volgens een op de vijf aanvragers en hun naasten. Zij missen vooral heldere informatie over de criteria om in aanmerking te komen voor de Wlz, de hoogte van de eigen bijdrage en over de wijze waarop de zorg aangevraagd moet worden.

Weinig gebruik van onafhankelijke cliëntondersteuning
De Wlz voorziet in ‘onafhankelijke cliëntondersteuning’ om aanvragers met een Wlz-indicatie te helpen bij het vinden en organiseren van passende zorg. De Wmo 2015 voorziet in cliëntondersteuning voordat een Wlz-indicatie is ontvangen. Bijna twee derde van de aanvragers in het onderzoek is hier echter niet mee bekend. Van degenen die hiermee bekend zijn, hebben 3 op de 5 gebruikgemaakt van cliëntondersteuning. Onder meer deze onbekendheid leidt er ook toe dat één op de vijf aanvragers geen gebruik heeft gemaakt van een onafhankelijke cliëntondersteuner, maar daaraan wel behoefte had.

In praktijk weinig extra keuzevrijheid
De Wlz dient ook bij te dragen aan de keuzevrijheid van de zorgvragers, onder meer door het aanbieden van meerdere leveringsvormen thuis. Volgens de medewerkers van de zorgkantoren zijn de mogelijkheden om zorg vanuit de Wlz thuis te krijgen in de praktijk niet noemenswaardig toegenomen sinds 1 januari 2015. Zij noemen bijvoorbeeld als reden dat de zorg thuis niet doelmatig geleverd kan worden.

Publicatie onderdeel van landelijke evaluatie Hervorming Langdurige Zorg
Langdurige zorg kan vanuit verschillende wettelijke domeinen worden geboden: de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) en de Jeugdwet. Dit onderzoek focust op de toegang tot de Wlz. In de publicatie “Toegang tot zorg vanuit de Wet langdurige zorg: Ervaringen van aanvragers en professionals” beschrijft BMC Advies hoe de toegang tot Wlz-zorg wordt ervaren door zorgvragers, hun naasten en professionals, zoals de medewerkers van het CIZ en de zorgkantoren. Het rapport maakt onderdeel uit van de reeks van de landelijke evaluatie van de Hervorming Langdurige Zorg (HLZ) die het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) verricht op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Klik hier voor het rapport. (Pdf)

Bron: loc.nl

Dit bericht is 3301 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail