NZa stelt nieuwe tarieven GGZ vast na uitgebreid kostprijsonderzoek

Facebooktwitterlinkedinmail

3 augustus 2019 – De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft nieuwe maximum tarieven vastgesteld voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Die komen volgend jaar iets lager uit dan in 2019. De NZa baseert zich op een groot opgezet kostenonderzoek. Hier is sinds het voorjaar van 2018 samen met vertegenwoordigers van zorgaanbieders en zorgverzekeraars aan gewerkt. Daarnaast publiceert de NZa de nieuwe regelgeving voor volgend jaar, inclusief de nieuwe bekostiging van de acute ggz.

Methode
In totaal hebben 808 zorgaanbieders hun gegevens aangeleverd, op basis waarvan Sira Consulting en Capgemini Invent kostprijzen hebben berekend. Daarmee heeft de NZa een volledig beeld van de kosten die zorgaanbieders in de ggz maken voor de zorg aan hun patiënten. In een expertgroep met vertegenwoordigers van zorgaanbieders en zorgverzekeraars is de methodiek om te komen tot tarieven vastgesteld, voordat de resultaten van het kostprijsonderzoek bekend waren.

Tarieven
De tarieven zijn gebaseerd op de ggz zorg die in 2017 geleverd is. In de gespecialiseerde ggz dalen de maximumtarieven voor de behandeling gemiddeld 0,7%. De tarieven voor verblijf worden 3,4% lager. In de generalistische basis-ggz gaan ze met 1% omlaag. Voor de forensische zorg heeft de NZa besloten op een later moment in augustus tarieven te publiceren.

Zorginkoop
De nieuwe tarieven voor 2020 zijn gebaseerd op een gedegen onderzoek. De NZa vindt dat sectorbrede/generieke afslagen, zoals de afgelopen jaren gebruikelijk waren, niet passen bij deze nieuwe, goed gemotiveerde tarieven. De NZa roept zorgverzekeraars met klem op om in de zorginkoop altijd een vergoeding te geven die past bij het zorgaanbod en de context waarin die zorg geleverd wordt. De nieuwe tarieven 2020 gelden hierbij als uitgangspunt. De zorgautoriteit verwacht daarom een verandering in de manier waarop zorgverzekeraars komen tot een passende vergoeding van de zorg (niet sectorbrede afslagen vooraf). De NZa volgt dit kritisch en spreekt partijen hierop waar nodig aan.

Acute ggz
Ook heeft de NZa de regelgeving voor de ggz in 2020 vastgesteld. De belangrijkste wijziging daarin zijn de regels voor de acute ggz. De regels die betrekking hebben op de acute ggz gaan echter pas in als de brancheorganisaties van zorgaanbieders en zorgverzekeraars de generieke module indienen bij Zorginstituut Nederland die de module dan kan inschrijven. De NZa ziet geen enkele reden om indiening nog verder uit te stellen en roept deze partijen dan ook op om dit snel te doen, in het belang van mensen die op deze zorg zijn aangewezen.

De module voor de acute ggz vormt de basis voor de nieuwe opzet van de acute ggz. Hierin kunnen ggz-aanbieders en zorgverzekeraars per regio afspraken maken over de organisatie van de acute ggz, zodat die ook in dunbevolkte gebieden goed geregeld is. Acute ggz is de zorg voor mensen die als gevolg van een psychiatrische stoornis, zoals stemmingsstoornissen of schizofrenie, in een crisissituatie terechtkomen. Jaarlijks gaat het om ongeveer 50.000 mensen.

Bron: nza.nl 

Dit bericht is 3543 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail