Minister Helder en staatssecretaris Van Ooijen op werkbezoek bij MIND

Facebooktwitterlinkedinmail

31 mei 2022 – Maandag 30 mei hebben minister Helder van Langdurige Zorg en Sport én staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport samen een werkbezoek gebracht aan MIND. Centraal tijdens het bezoek stond de waarde van ervaringsdeskundigheid en lotgenotencontact bij het herstel van mensen met psychische klachten. Deze vormen van informele zorg worden onder meer geboden door lidorganisaties van MIND en in toenemende mate in zelfregiecentra en herstelinitiatieven, opgezet voor en door mensen die te maken hebben (gehad) met psychische problemen.

MIND zet zich met het programma Regie in de Regio in om het aanbod van deze centra in Nederland te vergroten en dichtbij de mensen te krijgen. Met succes: de afgelopen vijf jaar is het aantal zelfregie-initiatieven verdrievoudigd van 31 naar 96 centra, verspreid over heel Nederland.

De vraag naar psychische gezondheidszorg zal de komende veertig jaar vervijfvoudigen volgens het RIVM. Een toegankelijk maatschappelijke aanvulling is noodzakelijk. De toekomst is aan laagdrempelige voorzieningen met de kracht van mensen die elkaar helpen op basis van eigen ervaring en kundigheid. Tijdens het werkbezoek aan MIND spraken de minister en staatssecretaris onder meer met bezoekers van zelfregiecentra. Zij vertelden wat dit hen oplevert. Mensen kunnen hier laagdrempelig terecht om via lotgenotencontact, ontmoetingen en/of cursussen te werken aan hun herstel. De resultaten zijn uitermate positief. Naast de grote waardering door bezoekers en deelnemers, blijken de zorgkosten tot kostenbesparing te leiden. Eén euro levert drie euro besparing aan (grotendeels) zorgkosten en maatschappelijke kosten op. Naast het programma Regie in de Regio werkt MIND sinds een jaar samen met het Oranjefonds in het programma Herstel Dichtbij aan extra steun aan bestaande en uitbreiding van nieuwe zelfregiecentra.

Laagdrempelig contact via MIND Korrelatie
De toegankelijkheid van hulp is één van de speerpunten van MIND. Tijdens het werkbezoek toonde MIND de bewindspersonen zijn hulplijn MIND Korrelatie, waar mensen laagdrempelig en gratis bij professionele hulpverleners terecht kunnen met hun zorgen en vragen. Per jaar maken gemiddeld 18.000 mensen hier gebruik van. Daarnaast raadplegen 280.000 mensen per jaar de website van MIND Korrelatie voor ondersteuning en advies en vervult de site wijzijnmind.nl met ruim 2 miljoen unieke bezoekers per jaar een belangrijke voorlichtende functie. Vroegtijdige hulp en signalering dragen bij aan het voorkómen van psychische klachten, en kunnen ervoor zorgen dat bestaande klachten niet verergeren. Dit is ook het doel van MIND Young: het programma van MIND dat zich richt op openheid over psychische klachten onder jongeren via programma’s op scholen en campagnes via social media. Ook hier werken ervaringsdeskundigen om vanuit nabijheid en herkenbaarheid het gesprek over psychische klachten te bevorderen. De minister en de staatssecretaris maakten tijdens hun bezoek samen met de MIND Young Studio opnamen voor Instagram, TikTok en Youtube.

Mentale gezondheid in meerdere domeinen
MIND is tevens belangenbehartiger van mensen met psychische klachten en hun naasten. Naast overheidsprogramma’s en campagnes gericht op bewustwording, openheid en preventie, worden de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven van mensen met een psychische kwetsbaarheid in verschillende wetten geregeld. Dit zijn onder meer de Zorgverzekeringswet, de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet langdurige zorg. MIND is verheugd dat zowel minister Helder als staatssecretaris Van Ooijen met elk een deel van deze portefeuilles samen het werkbezoek aflegden. Samenhang tussen het sociaal domein en de zorg is daarom één van de aandachtspunten die MIND in het werkbezoek naar voren brengt. Voor iemand met psychische klachten houdt het herstel vaak niet op als de behandeling achter de rug is, net zoals dat de behandeling niet goed kan aanslaan als de leefomstandigheden tegenwerken. Om de belangen van mensen met psychische klachten te behartigen, brengt MIND het cliënten- en naastenperspectief in bij diverse overleggen, bij bewindslieden en door middel van Kamerbrieven.

Bron: wijzijnmind.nl

Dit bericht is 1419 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail