De zorg voor patiënten met anorexia moet beter

Facebooktwitterlinkedinmail

12 november 2019 – De zorg voor kinderen met een eetstoornis moet beter. Dat staat in een adviesrapport aan de Tweede Kamer van K-EET, een adviesgroep van kinderartsen en psychiaters ingesteld door minister De Jonge. Ziektes als anorexia en boulimia moeten sneller worden herkend en beter worden behandeld.

In april trokken deskundigen al aan de bel: als de anorexia-zorg in Nederland niet op korte termijn verbetert, zouden er levensbedreigende situaties ontstaan. Mensen met beginnende eetstoornissen krijgen vaak te laat hulp, waardoor hun situatie verslechtert en er meer druk komt op de specialistische klinieken, waar nu lange wachtlijsten zijn.

Speciale kenniscentra 

Een eetstoornis kan zich ontwikkelen tot een onverslaanbare ziekte met in zo‘n tien procent van de gevallen de dood als gevolg. Een kwart van de jonge vrouwen, want daar gaat het meestal om, geneest niet. Zij komen in een zwaar hulpverleningstraject terecht. In de ergste gevallen moeten patiënten zelfs onder dwang in leven worden gehouden via een sonde met voeding of vocht.

Het afgelopen jaar zijn in totaal 190 meldingen bij de zorginspectie gedaan van het starten met gedwongen toediening van vocht of voeding bij patiënten, die veelal in kritieke toestand verkeerden door vergevorderde anorexia.  Jongeren en ouders getuigden in een recente Zembla-documentaire dat deze methode – waarbij jonge mensen ook worden vastgebonden – als uitermate traumatiserend wordt ervaren.

In 2020 komen er twee speciale kenniscentra voor de aanpak van eetstoornissen en er wordt een werkwijze opgesteld om patiënten minder te voeden onder dwang.

In 2021 wil de minster Hugo de Jonge  dit initiatief uitbreiden naar meerdere centra voor een bredere doelgroep. Denk dan bijvoorbeeld aan jongeren met een stoornis in het autistisch spectrum, die daardoor ziekten zoals anorexia hebben ontwikkeld. Nu is een veelgehoorde klacht onder ouders dat deze patiënten geen hulp op maat krijgen, waardoor hun aandoeningen alleen maar verergeren.

Oplossingen

K-EET stelt daarnaast meerdere oplossingen voor om de problemen rondom anorexiazorg te verbeteren. Onder andere meer voorlichting, zorgprofessionals, ouders en kinderen moeten elkaar sneller vinden, meer kennis bij instanties en verbetering van de regionale samenwerking.

K-EET denkt dat met deze maatregelen een eetstoornis sneller kan worden herkend waardoor kinderen en jongeren sneller worden doorverwezen naar de juiste hulpinstantie.

Bronnen en uitgebreide artikelen op: nos.nl / parool.nl/ ad.nl

Dit bericht is 4463 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail