Nieuwe kennisagenda KOPP/KOV geeft richting aan toekomstig onderzoek

Facebooktwitterlinkedinmail

11 oktober 2023 – Ongeveer 1 op de 4 thuiswonende kinderen in Nederland is een Kind van een Ouder met Psychische Problemen (KOPP) en/of een Kind van een Ouder met een Verslavingsprobleem (KOV). Onderzoek naar preventie en effectieve ondersteuning voor deze kinderen en hun ouders is cruciaal in het voorkomen van problemen op latere leeftijd en het kunnen bieden van tijdige ondersteuning. De nieuwe kennisagenda KOPP/KOV die is ontwikkeld, geeft richting aan dit onderzoek.

De recente publicatie van de nieuwe cijfers laat zien dat er in Nederland ongeveer 900.000 kinderen zijn met één of twee ouders met een psychisch probleem of een drugs- of alcoholstoornis. Deze kinderen lopen een verhoogd risico om op latere leeftijd zelf ook psychische problemen te ontwikkelen. Om dat risico te verminderen is er ondersteuning mogelijk voor het kind én voor de ouder om hem/haar te steunen in de uitdagingen bij het opvoeden met psychische klachten. Toch zijn er nog altijd veel vragen over hoe dit preventieve aanbod te verbeteren en deze ouders en kinderen beter te bereiken met passende ondersteuning.

Kennisagenda KOPP/KOV
Met behulp van een Delphistudie zijn beleidsmedewerkers, praktijkprofessionals, onderzoekers en ervaringsdeskundigen tot een consensus gekomen over waar KOPP/KOV-onderzoek zich de aankomende jaren op zou moeten richten. De Kennisagenda KOPP/KOV put hiermee uit een grote bron van waardevolle kennis; praktijkervaring, beleidservaring, onderzoek en ervaringskennis.

De kennisagenda agendeert 19 onderzoeksvragen die ingedeeld zijn naar de volgende vier thema’s (per thema benoemen we hier één van de onderzoeksvragen):

  • Definitie, aard en omvang: Welke KOPP/KOV zijn gebaat bij preventieve ondersteuning en/of voorlichting?
  • Inhoud van preventie en zorg: Hoe kunnen we KOPP/KOV het beste bereiken?
  • Organisatie van preventie en zorg: Hoe ziet de ideale samenwerking tussen belangrijke actoren rondom preventieve zorg voor KOPP/KOV eruit?
  • Kwaliteit van preventie en zorg: In hoeverre zijn professionals in staat adequaat te handelen op het gebied van signaleren, bespreken en uitvoeren van preventieve interventies voor KOPP/KOV?

De toekomst van KOPP/KOV-onderzoek
De kennisagenda biedt een uitgangspunt voor onderzoek naar ondersteuning voor KOPP/KOV. De kennisagenda kan als leidraad worden gebruikt bij het geven van richting aan nieuwe onderzoeksinitiatieven of het aanscherpen van subsidieoproepen. Ook kan het financierende partijen stimuleren om ruimte te geven aan onderzoek naar de voor deze doelgroep belangrijkste vraagstukken

Op 3 oktober organiseerde het Trimbos-instituut een wetenschapsmiddag rondom het thema KOPP/KOV. Op deze middag kwamen 12 onderzoekers die zich bezighouden met KOPP/KOV-onderzoek bij elkaar. De Kennisagenda KOPP/KOV werd gepresenteerd en bood input voor een levendige discussie over mogelijke toekomstige onderzoeksrichtingen. Er zullen meer activiteiten volgen om het KOPP/KOV onderzoeksnetwerk te verstevigen en gezamenlijk aan de slag te gaan met de opgaven die in de Kennisagenda KOPP/KOV staan.

Meer informatie
Bekijk hier de Kennisagenda KOPP/KOV
Bekijk hier de Delphistudie Kennisagenda KOPP/KOV – Achtergronddocument voor de totstandkoming van de Kennisagenda KOPP/KOV

Bron: trimbos.nl

Dit bericht is 722 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail