tinnitus,KOPP/KOV

2 september 2023 – Veel tieners en jongeren groeien op met een of twee ouders met psychische problemen of verslavingsproblemen. Deze kinderen, ook wel KOPP/KOV genoemd, hebben op latere leeftijd een hogere kans om psychische problemen te ontwikkelen dan hun leeftijdsgenoten. Van twee preventieve groepscursussen zijn de draaiboeken nu volledig vernieuwd. De Tienergroep en Jongerengroep…

KIND VAN

13 februari 2023 – Vanaf afgelopen weekend hangen er negentien portretten van kinderen die zijn opgegroeid met ouders met psychische en/of verslavingsproblemen bij het station Bijlmer Arena in Amsterdam.  De tentoonstelling ‘Kind Van’ wil hun verhalen laten zien aldus  organisator Mirjam Bekker-Stoop van stichting Open Mind. Zij hoopt dat daarmee een taboe wordt doorbroken en dan…

eigen bijdrage jeugdzorg , fysieke gezondheid, buitenhuisproject, informateur, tackle your tics, gedragstherapie ,tics, jeugdhulp, hervormingsagenda jeugd, jeugdbescherming, bijstandsgezinnen, jeugdautoriteit, jeugdhulp, psychotische ervaringen, wanen, hallucinaties, acute mentale hulp, armoede, jeugdhulp, het vergeten kind, KOPP/KOV, jeugdzorg, hoogspecialistische jeugdzorg, jeugdzorg, depressie, jeugdbeleid, kindermishandeling, jeugdwet, jeugdzorg, emergis,

1 februari 2022 – Tot en met 4 februari is de week van het vergeten kind. Tijdens deze dagen wordt extra aandacht gevraagd voor kwetsbare jongeren in Nederland. Er zijn nog altijd teveel kinderen die opgroeien in een onprettige thuissituatie. Ook kinderen van ouders met psychische problemen of kinderen van ouders met verslavingsproblemen (KOPP/KOV) kunnen…

kennisagenda KOPP/KOV, OCD, dwangstoornissen bij kinderen, KOPP/KOV, KOPP

11 september 2021 – Preventiewerkers willen meer handvatten om kinderen van ouders met psychische en/of verslavingsproblemen (KOPP/KOV) en hun ouders  zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Er waren diverse trainingen beschikbaar voor KOPP/KOV-interventies, zoals de Doe-praat groep en de Jongerengroep. Maar het volgen van meerdere trainingen kost veel tijd, geven preventiewerkers aan. Te veel tijd….

kennisagenda KOPP/KOV, OCD, dwangstoornissen bij kinderen, KOPP/KOV, KOPP

8 juli 2021 – Kinderen van Ouders met Psychische Problematiek en/of Verslavingsproblematiek (KOPP/KOV) ervaren vaak een negatieve impact van het opgroeien in een verstoorde gezinssituatie. Deze impact kan tot in de ouderdom een rol spelen in het dagelijks functioneren. In de jaren ’80 en in 2010 is bij twee instellingen een telling gedaan bij opnameklinieken. Uit…

kennisagenda KOPP/KOV, OCD, dwangstoornissen bij kinderen, KOPP/KOV, KOPP

22 oktober 2020 – Ondanks de toegenomen aandacht voor kinderen van ouders met psychische problemen of een verslaving (KOPP/KOV), is de ondersteuning voor deze grote groep kinderen nog steeds niet op orde. Terwijl het belang ervan wél breed wordt onderschreven. Het Trimbos-instituut heeft een kennis- en implementatieagenda opgesteld waarin wordt aangegeven wat er nodig is om…

kinderen

7 oktober 2020  – In Nederland hebben gemiddeld 5 kinderen per schoolklas een ouder met psychische en/of verslavingsproblemen (KOPP/KOV). Dat zijn jaarlijks 577.000 minderjarige kinderen. Deze kinderen vinden het vaak lastig om over hun thuissituatie te praten. Het Trimbos instituut ontwikkelde een reeks nieuwe informatieboekjes voor (toekomstige) ouders en kinderen van 0-18 jaar om het gesprek…

KOPP/KOV, moeders, stress

3 september 2020 – Gemeenten, zorgverzekeraars en ggz-instellingen moeten een doorbraak forceren om passende hulp te bieden voor kinderen van ouders met psychische problemen en/of een verslaving. Dat zegt de nieuwe voorzitter van het Landelijk Platform KOPP/KOV, Denis Wiering. In Nederland zijn er jaarlijks ruim 400.000 ouders die met een verslaving of psychische stoornis kampen. Hun…

kennisagenda KOPP/KOV, OCD, dwangstoornissen bij kinderen, KOPP/KOV, KOPP

29 november 2019 – Psychische aandoeningen en verslavingsproblemen beperken ouders in hun ouderschap. Kinderen van ouders met deze problemen hebben een verhoogd risico om zelf psychische en /of verslavingsproblematiek te ontwikkelen. Preventie, vroege opsporing en gepaste interventies kunnen ernstige problemen voorkomen. De nieuwe standaard KOPP/KOV biedt handvatten ter ondersteuning van de ouder, het kind, het…

tinnitus,KOPP/KOV

26 augustus 2019 – De interventie ‘Sterker vooruit’ moet inmiddels volwassen kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen (KOPP/KOV) helpen. Ook op oudere leeftijd ervaren deze kinderen vaak nog veel problemen. GGZ- en POH-GGZ-professionals kunnen een pilotversie van ‘Sterker vooruit’ dit najaar aanbieden aan hun cliënten. ‘Sterker vooruit’ is ontwikkeld in samenwerking met ervaringsdeskundigen en GGZ-professionals….