Nieuwe casuskaart generieke module Destigmatisering

Facebooktwitterlinkedinmail

30 januari 2021- Er is veel draagvlak om stigma met elkaar aan te pakken en tegelijkertijd is het een uitdaging om samen de goede weg te vinden. Speciaal hiervoor is een nieuwe casuskaart ontwikkeld, als onderdeel van de generieke module Destigmatisering.

Luca Koppen, projectmanager Samen Sterk zonder Stigma: “Recent onderzoek van het Trimbos Instituut naar stigma in de ggz laat zien dat bijna driekwart van de professionals graag aan de slag wil met destigmatisering. Door destigmatiserend te werken draag je nog meer bij aan het verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van de zorg voor de cliënt.”

Invloed op herstel
Over mensen met psychische aandoeningen bestaan vaak vooroordelen. De gevolgen van stigma zijn groot, raken veel aspecten van het leven en zijn daarmee van invloed op het herstel van de patiënt. Luca: “Herstel is het primaire doel van behandeling en begeleiding in de ggz, daarom is het heel belangrijk om aandacht te hebben voor (zelf)stigma en het tegengaan daarvan.

Destigmatiserend werken vraagt om een gelijkwaardige bejegening en reflectie van de professional op de eigen houding, opvattingen, taalgebruik en handelen. In de nieuwe casuskaart wordt aan de hand van twee voorbeelden inzichtelijk gemaakt hoe dit er in de praktijk uit kan zien. De casuskaart biedt waardevolle inspiratie en handvatten voor professionals in de ggz om met destigmatisering aan de slag te gaan.”

Aan de slag met destigmatisering?

Bron: akwaggz.nl 

Dit bericht is 1507 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail