psychische kwetsbaarheid, Destigmatisering , LVB, stigma, zelfstigma, begrip, stigmatisering

21 juni 2022- Na een periode van 4 jaar heeft Kenniscentrum Phrenos besloten te stoppen met de coördinatie van het Kennisconsortium. Dit heeft gevolgen voor het voortbestaan van het Kennisconsortium in de huidige vorm. Gebrek aan duurzame financiële basis  Kenniscentrum Phrenos heeft, vanuit maatschappelijk belang, de afgelopen jaren de coördinatie en ondersteuning van het Kennisconsortium grotendeels…

stigmatisering, stigma, #ikbenopen, destigmatisering

30 januari 2021- Er is veel draagvlak om stigma met elkaar aan te pakken en tegelijkertijd is het een uitdaging om samen de goede weg te vinden. Speciaal hiervoor is een nieuwe casuskaart ontwikkeld, als onderdeel van de generieke module Destigmatisering. Luca Koppen, projectmanager Samen Sterk zonder Stigma: “Recent onderzoek van het Trimbos Instituut naar…

26 april 2018 – Het kennisconsortium biedt op landelijke schaal een infrastructuur voor kennisontwikkeling en -verspreiding over destigmatisering en sociale inclusie van mensen met psychische aandoeningen. Vrijdag 20 april werd tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Dolhuys te Haarlem het Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie opgericht. Het kennisconsortium biedt op landelijke schaal een infrastructuur voor…

23 maart 2017 – De Generieke module Destigmatisering is beschikbaar. Stigma is een urgent probleem met soms verregaande gevolgen. De breed gedragen module doet een aantal concrete aanbevelingen voor de toepassing van effectieve interventies. Nieuwe generieke module verankert destigmatisering in de praktijk Rond psychische ziekten bestaan nog vele vooroordelen en misverstanden. Wie een psychische aandoening heeft,…