Nieuw: psycho-educatieprotocol ‘Mijn ID van ADHD’

Facebooktwitterlinkedinmail

20 maart 2024 – Recent is het psycho-educatieprotocol ‘Mijn ID van ADHD’ verschenen. Hiermee kunnen behandelaren aan kinderen, jongeren en hun omgeving (ouders/verzorgers en school) op gestandaardiseerde wijze uitleg geven over ADHD. Zo krijgen zij een beter idee (ID) van ADHD.

Het protocol voorziet in de behoefte om op meer eenduidige en onderbouwde wijze psycho-educatie over ADHD te kunnen geven, de noodzakelijke eerste stap in de behandeling van ADHD. Het protocol bestaat uit een handleiding en een werkboek. In de handleiding vinden behandelaren naast theoretische uitleg over ADHD drie concrete uitwerkingen om psycho-educatie te geven aan kinderen/jongeren, hun ouders en onderwijsprofessionals.

Versies voor kinderen en jongeren
Het werkboek is bedoeld voor kinderen en jongeren om een beter idee (ID) te krijgen van wat ADHD is. Alle ideeën over ADHD kunnen ingevuld worden op de eigen ID-kaart van ADHD. De informatie voor kinderen (8 t/m 11 jaar) en jongeren (12 tot 18 jaar) zijn als aparte delen in één werkboek vormgegeven. Hierdoor kan de behandelaar de psycho-educatie op maat en herhaaldelijk aanbieden.

Meer aandacht voor kwaliteiten
In het protocol is bewust veel aandacht voor de kwaliteiten van de kinderen/jongeren. Dit helpt bij omgaan met moeilijkheden door ADHD-gedrag, acceptatie van de classificatie en het maken van passende onderwijs- of beroepskeuzes. Auteur Marleen Derkman: ‘We hopen dat door de psycho-educatie kinderen en jongeren meer ID-en hebben over wat ADHD is en wat zij hiervan bij zichzelf herkennen. Welke moeilijkheden het kan opleveren, maar vooral wat hen kan hélpen.’

Het protocol is geschreven door Marleen Derkman, Sascha Roos en Emilie van Tetering en uitgebracht binnen de Kind en Adolescent Praktijkreeks. De auteurs zijn werkzaam bij de TOPGGz gecertificeerde zorglijn Autisme-ADHD (Neurobiologische Ontwikkelingsstoornissen) van Karakter.
De handleiding en werkboeken zijn te bestellen bij BSL.

Bron: karakter.com

Dit bericht is 863 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail