Ministerraad akkoord met wijziging Wetsvoorstel Wet Verplichte GGZ

Facebooktwitterlinkedinmail

rijksoverheid-logo_w300_h400

1 april 2016 – De ministerraad heeft op voorstel van de ministers Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Van der Steur van Veiligheid en Justitie ingestemd met een wijziging van het wetsvoorstel verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wet verplichte GGZ). Hiermee worden de aanbevelingen van de commissie-Hoekstra naar aanleiding van de zaak Bart van U. verwerkt in de al eerder ingediende Wet verplichte GGZ.

Wet verplichte GGZ

De Wet verplichte GGZ maakt verplichte behandeling van mensen met ernstige psychische problemen mogelijk. Momenteel is slechts gedwongen opname mogelijk. Deze gedwongen behandeling kan ook – anders dan nu het geval is – bij de cliënt thuis plaatsvinden. De Wet verplichte GGZ maakt het ook mogelijk mensen met psychische problemen al in een eerder stadium gedwongen te behandelen. Zo krijgen zij eerder en beter de zorg die ze nodig hebben. Nu moet nog gewacht worden tot het gevaar zo ernstig is dat het alleen door gedwongen opname weggenomen kan worden. Hierdoor blijven mensen vaak te lang verstoken van zorg. De Wet verplichte GGZ maakt hier een einde aan. Ook kan in crisissituaties gestart worden met behandelen voordat een maatregel is afgegeven. De nieuwe Wet verplichte GGZ verbetert de mogelijkheid om zorg op maat te bieden. Hierdoor draagt deze wet ook bij aan de ondersteuning van personen die verward gedrag vertonen. Cruciaal in het wetsvoorstel is de betere samenwerking tussen de GGZ, hulpverleners, gemeenten, politie en Openbaar Ministerie. Ook belangrijk is de sterkere rol voor de familie, zo worden zij betrokken bij het opstellen van het zorgplan.

Wijziging

Met de wijziging van het wetsvoorstel krijgt naast de geneesheer-directeur ook het Openbaar Ministerie een centrale rol in het proces voor de verlening van gedwongen zorg. In het verzoek aan de rechter bundelt de officier alle relevante informatie, bijvoorbeeld over de zorg die nodig is, over de naasten en familie of een eventueel strafrechtelijk verleden. Deze wijziging maakt het mogelijk dat relevante informatie beter gedeeld kan worden tussen partijen, zoals zorgverleners, gemeente of politie en justitie. De wijziging zorgt ook voor een betere aansluiting met de Wet zorg en dwang en met de Wet forensische zorg. Deze wetsvoorstellen liggen al in de Eerste Kamer. De wijziging van de Wet verplichte GGZ wordt nu naar de Raad van State gestuurd voor advies. De teksten van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Bron: rijksoverheid.nl 

Dit bericht is 2581 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail