De 10 belangrijke kennishiaten om de ggz te verbeteren

Facebooktwitterlinkedinmail

6 november 2020 – Hoe kunnen we de zorg voor álle cliënten verbeteren? En welke middelen kunnen we daarvoor inzetten? Het beantwoorden van deze vragen vraagt om wetenschappelijke kennis. Daarom heeft de federatie P3NL het afgelopen jaar gewerkt aan een kennisagenda. De kennisagenda is bedoeld als input voor wetenschappelijk onderzoek, om de geestelijke gezondheidszorg op een systematische en onderbouwde wijze te verbeteren.

Participeren op zinvolle wijze in de maatschappij
De kennisagenda geeft een overzicht van 10 belangrijke kwesties (hiaten) die in de psychologische en pedagogische hulpverlening spelen en waar onderzoek naar nodig is, zodat we de zorg kunnen verbeteren en ook grotere groepen mensen helpen te participeren op een zinvolle wijze in de maatschappij. Bekijk hier de Kennisagenda met de 10 hiaten.

Meer aandacht voor de persoon en minder aandacht voor de stoornis.  P3NL Kennisagenda – Kwaliteit van psychologische zorg verbeteren door onderzoek

  1. Op welke wijze kunnen we interventies aanpassen voor mensen met een LVB en/of ASS zodanig dat ze effectief zijn?
  2. Wat is de effectiviteit van het toevoegen van behandeling gericht op slaap bij standaard psychologische of somatische behandeling
  3. Wat s een effectieve behandeling voor dissociatieve klachten en/of dissociatieve stoornis?
  4. Is kortdurende intensieve behandeling (kosten-) effectief vergeleken met reguliere behandeling?
  5. Hoe werkzaam zijn effectief bewezen interventies bij kinderen wanneer deze door zorgprofessionals in onderwijs, wijkteam, CJG, of POH-GGZ wordt uitgevoerd?
  6. Wat is de (kosten-)effectiviteit van de POH-GGZ?
  7. Welke behandeling werkt voor wie?
  8. Wat zijn werkzame elementen in behandeling?
  9. Wat zijn de korte- en langetermijnbijwerkingen van psychotherapie?
  10. Op welke wijze kunnen we E-health beter implementeren bij diverse doelgroepen?

Middelen voor onderzoek prioriteren
Subsidiegevers kunnen de kennisagenda gebruiken om subsidieprogramma’s te formuleren en middelen voor onderzoek te prioriteren. Daarnaast kan de agenda als basis dienen voor het uitwerken van onderzoeksvoorstellen. Overkoepelend wil P3NL de subsidiekalender op structurele basis monitoren en relevante calls onder de aandacht brengen bij haar lidverenigingen en onderzoekers. Het uiteindelijke doel is dat de zorg verbetert, doordat de kennis uit onderzoek wordt gebruikt in de behandelingen.

Bron: persbericht

Dit bericht is 3914 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail