MIND: NZa moet ingrijpen om patiëntenstops te voorkomen

Facebooktwitterlinkedinmail

3 oktober 2017 – De manier waarop de zorginkoop en contractering in de ggz verloopt helpt niet om problemen van lange wachttijden en onvoldoende ambulante zorg op te lossen. Integendeel. De NZa zou hier als markmeester moeten ingrijpen om het recht van patiënten op tijdige en passende zorg te helpen waarborgen. Dit concludeert MIND mede naar aanleiding van het onderzoek dat de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) heeft uitgevoerd naar zorginkoop en zorgcontractering bij vrijgevestigde behandelaars.

Uit het LVVP-onderzoek blijkt dat behandelaars in de zorgcontracten te maken krijgen met talloze regels en eisen die vaak ook nog per zorgverzekeraar verschillen. Daarnaast worden behandelaren door omzetplafonds en gemiddelde-prijsafspraken gestimuleerd om vooral korte behandelingen uit te voeren. Het effect hiervan is lange wachttijden voor mensen met ernstige, complexe problematiek en steeds meer patiëntenstops aan het eind van het jaar.

De afgelopen maand kwamen ook ggz-instellingen zoals Emergis al in het nieuws in verband met (dreigende) patiëntenstops. De problemen van vrijgevestigde behandelaren zijn vergelijkbaar, met dit verschil dat zij in tegenstelling tot een ggz-instelling meestal geen enkele ruimte krijgen om te onderhandelen.

De patiënt is uiteindelijk het slachtoffer van deze problemen in de zorgcontractering. Het is schrijnend te moeten constateren dat in de ggz jaarlijks bijna 300 miljoen euro op de plank blijft liggen, terwijl de mensen die het hardst zorg nodig hebben die niet krijgen. De wachttijd voor sommige behandelingen is een half jaar tot een jaar of zelfs langer. De ambulante zorg voor mensen met ernstige problematiek die uit de kliniek komen schiet al jaren tekort. Zorgverzekeraars zouden bij de inkoop en contractering meer oog moeten hebben voor het oplossen van deze problemen in plaats van te focussen op beheersing van de kosten. De inzet van broodnodige behandelcapaciteit van goede, vrijgevestigde behandelaars kan een oplossing zijn, maar wordt nu ten onrechte niet benut

In het concrete geval van Emergis heeft de NZa ingegrepen. MIND is van mening dat nu ook structurele maatregelen nodig zijn. De NZa heeft als marktmeester de mogelijkheid om spelregels voor de zorgcontractering te maken. Zij moet die bevoegdheid nu gebruiken om  te zorgen dat de inkoop en contractering leidt tot uitkomsten die wél in het belang zijn van de patiënt. Omwille van het recht op tijdige en passende zorg.

Bron: wijzijnmind.nl

Dit bericht is 3177 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail