MIND in brief aan Kamer: verbeter de toegang van jeugd tot zorg!

Facebooktwitterlinkedinmail

19 juni 2020 – Dinsdag 23 juni overlegt de Kamercommissie over de jeugdzorg. MIND heeft begrip voor de ingewikkelde situatie waarin Nederland terecht is gekomen. Een scherpe focus op de individuele vraag om zorg en ondersteuning blijft hierbij van groot belang. Afspraken over nieuwe (tijdelijke) vormen van zorg en ondersteuning moeten altijd in samenspraak met de jongere en zijn of haar ouders worden gemaakt.

MIND maakt zich zorgen over de mentale gezondheid van jongeren door de toegenomen stress en veranderingen in levens. Juist deze periode van Corona biedt een kans om psychische problemen bespreekbaar te maken. MIND pleit ervoor aandacht hieraan te besteden op de scholen en de openstelling van middelbare scholen na de zomer nader in de richtlijnen te omschrijven.

Toegang tot zorg zonder wachtlijsten
Ook in de jeugd ggz bestaan helaas lange wachttijden. MIND wil dat kinderen en jongeren sneller terecht kunnen bij de juiste hulpverlener. MIND heeft vragen bij de voorgestelde regionalisering van de jeugdzorg. Met name de wijze waarop deze bijdraagt aan het terugdringen van de wachtlijsten, op welke termijn en of de regionalisering ook bijdraagt aan beter inzicht in de wachttijden. Het is belangrijk om op tijd psychische problemen te herkennen en door te verwijzen. Hiervoor moet meer expertise over geestelijke gezondheid aan de wijkteams toegevoegd worden.

Omslag naar vraaggestuurd denken
MIND ziet ook mogelijkheden in het verbeteren van de inkoop van zorg door de gemeente en de regio. Het inkoopproces moet vraaggestuurd worden; de behoefte van de jongeren en hun ouders moeten het uitgangspunt zijn. Lokale en regionale cliënten- en familieorganisaties kunnen hierin met hun ervaring en expertise een waardevol rol spelen. Ook het inkoopproces bij specialistische ggz moet beter. Kinderen en jongeren hebben er last van als ze ieder jaar van ggz-instelling, psychiater of psycholoog moeten wisselen. Het is daarom essentieel om de contractduur van specialistische jeugd-ggz aanbieders te verlengen van 1 naar 3 jaar. Zodat de noodzakelijke vertrouwensband die is opgebouwd, kan blijven en geen kostbare tijd verloren gaat.

Lees de brief  die MIND naar de leden van de Tweede Kamer stuurde.

Bron: mindplatform.nl

Dit bericht is 2900 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail