MIND: Cliënten en ggz op zoek naar nieuw evenwicht

Facebooktwitterlinkedinmail

20 maart 2020 – In de afgelopen dagen is de ggz zoekende naar oplossingen voor ontstane knelpunten om de nodige zorg voor mensen met psychische problemen te blijven garanderen. Bij MIND krijgen we signalen vanuit cliënten en naasten dat veel behandelingen worden opgeschort, inloopcentra de deuren sluiten en huisartsen niet bereikbaar zijn. We maken ons ongerust over alle mensen die in mogelijke psychische en psychosociale nood en in een isolement dreigen te raken.

Daarom vragen we bij VWS, ggz-instellingen en jeugdzorg aandacht voor de ontstane problemen en dringen we aan op alternatieven qua zorg die geboden kunnen worden en prioriteit voor de acute ggz. Het risico van een toename van crisissituaties, gedwongen opnames, persoonlijke ontregeling of verward gedrag, moeten we met vereende krachten proberen te beheersen.

We merken dat iedereen binnen de ggz oprecht bezig is om oplossingen te zoeken. In het belang van cliënten en personeel moet het gevaar op besmetting worden voorkomen. Daar komen knelpunten bij in de privésituatie, ziekte onder eigen medewerkers en cliënten die zelf behandelingen afzeggen om dezelfde redenen of uit voorzorg om niet besmet te raken. Alternatieve vormen van contact en behandeling moeten nog op gang komen en uitwijzen of deze volstaan. Het is een lastige en urgente situatie waarvan iedereen begrip en geduld nodig is en daarnaast onze zorg voor de meest kwetsbare mensen.

Overleg met VWS en andere partijen
MIND heeft zeer frequent contact en overleg met het ministerie van VWS, in samenspraak met andere partijen binnen en buiten de ggz over de corona-crisis. Het initiatief van de online Wegwijzer en livestream is ingebracht in het overleg dat het ministerie van VWS nu vrijwel dagelijks organiseert voor betrokken partijen uit de ggz-sector. Menno Tusschenbroek neemt namens MIND deel aan dit overleg.

Communicatie
We houden de vinger aan de pols, bij cliënten en bij instellingen. Komende week zullen wij onder ons ggz-panel een onderzoek uitzetten om zicht te krijgen op de ervaringen van cliënten met de mate waarin zorg wegvalt en over goedwerkende alternatieven die ontstaan. Goede (alternatieve) oplossingen zullen wij onder de aandacht brengen van VWS, VNG, ggz-aanbieders en cliënten- en familieorganisaties.

MIND zelf is maandag gestart met een speciale ‘coronapagina’ met informatie, tools en speciale initiatieven voor mensen met psychische problemen. Verder biedt MIND dagelijks van 11.00 tot 16.00 uur een livestream met Stichting Out of the Box TV. In deze virtuele huiskamer biedt MIND gesprekken, worden kijkersvragen beantwoord en komen deskundigen langs. En uiteraard staat MIND Korrelatie klaar op werkdagen tussen 09.00 en 18.00 uur. Lees verder op www.wijzijnmind.nl/corona

Politiek
Ondanks het coronavirus heeft de Vaste Commissie voor VWS besloten het Algemeen Overleg over de ggz door te laten gaan, zij het in de vorm van een schriftelijk overleg. Dit vindt plaats op 26 maart. Alle voorbereidingen die MIND normaal treft voor een AO gaan dus ook gewoon door, zoals de schriftelijke inbreng namens MIND en ook zo veel als mogelijk gesprekken met de woordvoerders van de diverse fracties.
Belangrijkste onderwerp zal het plan van aanpak hoog complexe zorg zijn, dat afgelopen vrijdag door staatssecretaris Blokhuis naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De eerste reactie van MIND daarop vind je hier.

Brief van MIND aan de Vaste Kemercommissie over de coronacrisis

Bron: mindplatform.nl 

<

Dit bericht is 2344 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail