Advies: Verdubbel aantal opleidingsplekken voor GZ-psychologen

Facebooktwitterlinkedinmail

17 januari 2023 – De kans is groot dat er vanaf 2024 fors meer GZ-psychologen worden opgeleid. Op 11 januari heeft het Algemeen Bestuur van het Capaciteitsorgaan het Capaciteitsplan 2024-2027 goedgekeurd en aangeboden aan de ministers van OCW en VWS. In het Capaciteitsplan staat o.a. het advies om in de komende jaren jaarlijks 1885 GZ-psychologen op te leiden. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van de huidige situatie en is een belangrijke stap op weg naar het verkorten van de wachttijden in de zorg.

Het voorstel is dat er daarnaast ieder jaar 249 mensen aan de opleiding tot Klinisch psycholoog kunnen beginnen. Voor de opleiding tot Klinisch Neuropsycholoog zouden er 26 plekken komen. Het advies moet nog wel door de minister worden goedgekeurd.

De forse groei van de instroomplekken voor de GZ-psychologen komt onder andere voort uit een meer reële blik op de behoefte aan GZ-psychologen in het veld. Wegens een tekort aan GZ-psychologen, worden vacatures voor GZ-psychologen regelmatig ingevuld door masterpsychologen (substitutie). De vacature werd dan gesloten, maar het tekort aan GZ-psychologen bleef bestaan, al was dat minder zichtbaar. Voor het nieuwe advies is uitgevraagd hoeveel onzichtbare vacatures er waren bij verschillende organisaties, en hoeveel er moet worden opgeleid om deze substitutie terug te draaien.

Daarnaast is gekeken naar andere relevante ontwikkelingen die bijvoorbeeld invloed hebben op de zorgvraag. Zo groeit de Nederlandse populatie nog steeds en komen er meer ouderen, en laat onderzoek zien dat de zorgvraag bij kinderen en jeugdigen is gestegen.

Ondanks dat er een grote uitstroom van Klinisch Psychologen (en Psychotherapeuten) wordt verwacht in de komende 10 jaar, is het instroomadvies voor de Klinisch Psychologen en Klinisch Neuropsychologen lager dan in 2020, omdat de verwachte groei minder hoog wordt ingeschat dan in de tussentijdse bijstelling van 2020.

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Nederlandse ggz hebben zich in de afgelopen periode hard ingezet voor realistische ramingen waarin alle relevante ontwikkelingen en de substitutie van GZ-psychologen door masterpsychologen is meegenomen. We zijn dan ook erg blij met het advies van het Capaciteitsorgaan en trots op onze leden en medewerkers die via de zogenaamde Delphisessies en andere overlegorganen een rol hebben gespeelt in het tot stand komen van het advies. Heel erg bedankt allemaal! Ook sporen we de ministers van VWS en OCW aan om het advies van het Capaciteitsorgaan over te nemen om de grote tekorten aan BIG-geregistreerde psychologen tegen te gaan. In de komende periode gaan we met dit advies in de hand hier graag het gesprek aan met het ministerie van VWS.

Het Capaciteitsorgaan is een onafhankelijke stichting die de toekomstig benodigde capaciteit aan professionals in de zorg en de daarvoor benodigde instroom in de opleidingen onderzoekt. Zij rapporteert hierover aan de zorgsector en de overheid. Het Capaciteitsorgaan heeft zelf geen belang in de onderzoeken en de ramingen gaan pas naar VWS nadat ze zijn geaccordeerd door onder andere de veldpartijen (waaronder het NIP en de Nederlandse ggz) via deelname in de Kamer GG en in het bestuur van het Capaciteitsorgaan.

Voor meer informatie over de ramingen en het Capaciteitsplan zie integraal overzicht Capaciteitsplan 2024-2027 en het deelrapport over de Beroepen Geestelijke Gezondheidszorg.

Bron: denederlandseggz.nl

Dit bericht is 1102 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail