Ervaringsdeskundige inzet bij toekomstplannen Beschermd Wonen

Facebooktwitterlinkedinmail

1 september 2017 – Gemeenten formuleren op dit moment hun visie op het onderwerp beschermd wonen en opvang. Sommige gemeenten zijn daar al verder mee dan andere. Eind 2017 worden de regionale beleidsplannen voor hun concrete situatie vastgesteld. Voor gemeenten zijn er nieuwe taken bijgekomen en ze beschikken lang niet altijd over de kennis over de mensen over wie het gaat. 

Professionals, waaronder ervaringsdeskundigen, werkzaam binnen RIBW’s en opvanginstellingen hebben deze ervaringskennis en expertise wel. Zij werken regelmatig met mensen die radeloos op een bankje in het park zitten. En deze professionals spreken vaak met de buren van iemand met een psychische aandoening. Daarom wil deze groep professionals graag vanuit hun rol meehelpen met het maken van de plannen en het uitvoeren ervan.

Advies: Inclusief Wonen

Eind 2015 heeft de commissie Toekomst beschermd wonen (commissie Dannenberg) het advies Van beschermd wonen naar een beschermd thuis uitgebracht. Kern van deze visie is de sociale inclusie van de doelgroep van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Dit houdt in dat deze mensen zoveel mogelijk in ‘gewone’ woningen en wijken, in hun eigen sociale omgeving, begeleid en ondersteund moeten worden, gericht op herstel en zelfredzaamheid. Dit advies is door partijen omarmd.

RIBW Alliantie

Het is dezelfde beweging die de RIBW Alliantie ook heeft ingezet. De visie is opgenomen in hun contourennotitie. Maar de implementatie van het advies van de commissie Dannenberg is een hele klus.

De leden van de RIBW Alliantie kunnen gemeenten en andere netwerkpartners helpen en hen ontzorgen. Zij pretenderen hierbij overigens niet het antwoord op alle vragen te hebben, maar hun professionals – onder wie zich ervaringsdeskundigen bevinden – vervullen in de praktijk al een spilfunctie. Doordat zij begeleiding op alle levensdomeinen bieden en in de wijk nauw samenwerken met de kwetsbare burgers zelf, hun sociale netwerken (zoals familie en vrijwilligers), woningcorporaties en netwerken van andere voorzieningen in de wijk (wijkteams, huisartsen en voorzieningen op het gebied van participatie), vervullen zij een belangrijke rol voor mensen, buurten en wijken.

Over de grenzen heen denken

Regionale samenwerking en over de grenzen heen denken is essentieel. Geen versnippering vanwege verschillende systemen, maar kijken naar wat de cliënt nodig heeft. Daarin ligt de kracht van de RIBW Alliantie.

Zonder in de verantwoordelijkheid van gemeenten te willen treden, gaat de RIBW Alliantie gemeenten benaderen om zo meer te weten te komen over de regionale plannen die nu gemaakt worden. Ze zien een kans om op deze manier mee te denken, ook over de vervolgstappen. Ze bieden gemeenten hun ervaring(en), vakkennis en innovatiekracht aan zodat samen de volgende stappen naar een inclusieve samenleving gezet kunnen worden.

Bron: Binnenlands Bestuur / Artie van Tuijn

Dit bericht is 3855 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail