Mensen met schizofrenie ervaren emoties lichamelijk anders

Facebooktwitterlinkedinmail

24 december 2018 – Kleurrijke afbeeldingen van het menselijk lichaam helpen Vanderbilt University-onderzoekers te begrijpen hoe mensen emoties ervaren via hun lichaam en hoe anders dit proces is bij mensen met schizofrenie.

De onderzoekers  vergeleken mensen met schizofrenie met controledeelnemers en vroeg hen elk een ‘lichaamskaart’ in te vullen waarop ze aangeven hoe zij fysiek emoties ervaren. Ze gebruikten een computergestuurde kleurplaat om te achterhalen waar deelnemers sensaties voelden als ze bijvoorbeeld woede of depressie ervaren.

De uitkomsten verschilden radicaal tussen groepen. De controlegroep  duidde 13 verschillende emoties in specifieke patronen van toegenomen opwinding en verminderde energie over het lichaam voor elke emotie.  Bij personen met schizofrenie was er echter een algehele vermindering van de lichamelijke sensatie voor alle emoties.

Het onderzoek toonde ook aan dat personen met schizofrenie op hun lichaamskaarten geen onderscheid maken tussen verschillende emoties. Dat kan een probleem voor hen vormen bij het identificeren, herkennen en verbaliseren van hun emoties of bij het proberen de emoties van anderen te begrijpen.

Het onderzoek is van belang om vooruitgang te boeken bij het ontwikkelen van manieren om mensen met schizofrenie te helpen emoties te verwerken, wat op zijn beurt de interpersoonlijke relaties zou kunnen verbeteren.

“De belangrijkste uitkomst van dit onderzoek is dat we beter begrijpen waarom mensen met schizofrenie misschien moeite hebben om contact te maken met anderen. Wat we nu kunnen doen is hen helpen te leren omgaan met fysiologische sensaties die voortkomen in hun lichaam en ze gebruiken om emoties te verwerken.”

De onderzoekers publiceerden hun bevindingen in het Schizofrenie Bulletin op 14 december in een artikel getiteld “Anomalous Bodily Maps of Emotions in Schizophrenia.

Bron: news.vanderbilt.eu

Dit bericht is 7661 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail