Meer aandacht in de eerste lijn voor personen met verward gedrag

Facebooktwitterlinkedinmail
7 juni 2018 – Het aantal incidenten met personen met verward gedrag steeg flink in 2017. Politiechefs, de Tweede Kamer en burgemeesters toonden zich bezorgd hierover. Onder andere Reos zet zich in voor meer aandacht en inzet van eerstelijnszorg voor deze mensen. Het regionaal Schakelteam Hollands Midden vroeg Reos vorig jaar om de betrokkenheid van huisartsen te vergroten. Het leidde tot suggesties om de zorgverlening vanuit de eerste lijn te verbeteren.

Afgelopen jaar steeg het aantal meldingen van incidenten met personen met verward gedrag met 12 procent. De politie kreeg in 2017 83.500 meldingen binnen, in 2016 waren dat er bijna 75.000. Het betreft vaak mensen met meervoudige problemen, zoals schulden, werkloosheid, medische klachten, eenzaamheid en/of antisociaal gedrag, verslaving, problemen met de woningcorporatie, conflicten in relaties, gebrek aan levensdoelen.

Goed samenspel
Gemeenten staan voor de opgave om vóór 1 oktober 2018 een goed werkende aanpak te realiseren. Het landelijk Schakelteam Personen met Verward Gedrag, onder leiding van Onno Hoes, moet daarvoor zorgen. Een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag gaat uit van een goed samenspel van alle betrokken partners vanuit een gezamenlijk perspectief: persoonsgericht en domein-overstijgend, waarbij de mens centraal staat. Met heldere regie, een gedeeld gevoel van eigenaarschap en gericht op vroegtijdig signaleren en het voorkomen en beperken van leed.

Reos verzamelde suggesties voor zorgverbetering
Deze visie vraagt fundamentele verandering van werkwijze en organisatie van instellingen, routines van professionals én een verandering van de betrokkenheid van de samenleving bij het wel en wee van buren, vrienden en familieleden.
Het regionaal Schakelteam Hollands Midden schakelde in september vorig jaar Reos in om de betrokkenheid van huisartsen te verbeteren. Uit de landelijke bevindingen bleek dat de eerste lijn nauwelijks verbonden is met het gemeentelijk sociaal domein.

Sleutelfiguren geïnterviewd
Reos ging aan de slag en deed onderzoek in Katwijk naar de actuele situatie van personen met verward gedrag. “We hebben onder meer sleutelfiguren uit het netwerk geïnterviewd om zo suggesties te verzamelen voor zorgverbetering in de eerste lijn”, vertelt Reos-adviseur Piet Overduin. “De suggesties liepen uiteen. Er waren bijvoorbeeld ideeën voor een betere overlegstructuur in het sociaal domein en er was een voorstel om therapietrouw (beter) te monitoren.”

Verkenning poortwachtersrol eerste lijn
Overduin vervolgt: “Ook werd er voorgesteld informele steun op te zetten of uit te breiden, door bijvoorbeeld vrijwilligers, zoals buren of mensen uit de kerkgemeenschap, in te zetten. Het voornemen is nu te starten met een verkenning van de poortwachtersrol van de eerste lijn.”

Lees meer in het programma van Reos: Naar regionaal goed afgestemde GGZ.

Bron: ros-netwerk.nl

Dit bericht is 2686 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail