Manifest vakbonden bespreekbaarheid psychische aandoeningen op de werkvloer

Facebooktwitterlinkedinmail

28 maart 2018 – Vakbonden zetten zich gezamenlijk in voor bespreekbaarheid van psychische aandoeningen op de werkvloer. Op 29 maart 2018 zetten ze daarom hun handtekening onder het Manifest ‘Psychische Diversiteit Werkt!’. Samen met werkgevers willen ze verzuim en prestatieverlies terugdringen.

Het Manifest ‘Psychische diversiteit werkt!’ komt voort uit onderzoek van Samen Sterk zonder Stigma naar de (mogelijke) rol van vakbonden en ondernemingsraden bij het bevorderen van de bespreekbaarheid van psychische diversiteit op het werk. Uit dit onderzoek blijkt dat vertegenwoordigers van vakbonden en ondernemingsraden het taboe rond psychische aandoeningen herkennen, het belangrijk vinden dat hier wat aan gedaan wordt en daarbij ook voor zichzelf een rol zien weggelegd.

In veel organisaties is al op onderdelen beleid voor duurzame inzetbaarheid, sociale veiligheid en soms ook diversiteitsbeleid. Dit beleid kan worden aangepast en aangevuld zodat ook werknemers met een psychische aandoening daarvan profiteren. Samen Sterk zonder Stigma ontwikkelde een Checklist voor Ondernemingsraden. Ook zijn er factsheets beschikbaar vakbonden en ondernemingsraden

Duurzame inzetbaarheid

Het Manifest’ Psychische diversiteit werkt!’ is een pleidooi van vakbonden en ondernemingsraden om samen met werkgevers het taboe op psychische aandoeningen te doorbreken. Wij willen constructief omgaan met psychische diversiteit, investeren in een veilig werkklimaat en werknemers met een psychische aandoening goed ondersteunen. Met als doel: een inclusieve organisatie, lager ziekteverzuim en behoud van werk voor mensen met een psychische aandoening. Zo kunnen we ieders talent benutten, langer doorwerken en met z’n allen de eindstreep halen.

De zes ingrediënten voor vakbonden en ondernemingsraden om samen met werkgevers hiermee aan de slag te gaan, zijn:

  1. Bevorderen van bewustwording en kennis bij werkgevers en werknemers over psychische diversiteit op het werk, vooroordelen en oplossingen;
  2. Trainen gespreksvaardigheden van leidinggevenden, werknemers, vakbondsconsulenten en vertrouwenspersonen;
  3.  Benutten van wet- en regelgeving om ongewenst gedrag te beperken en sociale veiligheid te bevorderen;
  4. Benutten van stimulerende projecten (bijvoorbeeld het Charter Diversiteit) en de praktische hulpmiddelen van Samen Sterk zonder Stigma;
  5. Het goede voorbeeld geven op het gebied van beleid en openheid over psychische aandoeningen;
  6. Steun voor werknemers met een psychische aandoening en meer preventie bij arbeidsgerelateerde zorg.

Hulpmiddelen
Om vakbonden en ondernemningsraden te helpen deze rol te vervullen heeft Samen Sterk zonder Stigma de volgende hulpmiddelen ontwikkeld:

De hulpmiddelen zijn gratis te downloaden, maar ook gratis te bestellen door een mail te sturen naar Dorien Verhoeven.

Bron: samensterkzonderstigma.nl

Dit bericht is 2649 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail