Communicatie ZonMw over versterken mentale vitaliteit werkenden creëert verwarring

Facebooktwitterlinkedinmail

6  juni 2022 – Onlangs is de subsidieoproep Innovatieve interventies voor het versterken van de mentale vitaliteit van werknemers geopend. De aanleiding voor deze oproep is de impact van de coronapandemie op de mentale vitaliteit van werkenden. Communicatie vanuit ZonMw hierover creëerde verwarring.

Over het openen van deze oproep heeft ZonMw een nieuwsbericht en tweet geplaatst, deze tweet is vervolgens weer verwijderd vanwege een foutieve tag. Over deze tweet was echter al een online discussie ontstaan. In onze communicatie heeft ZonMw de Long COVID patiënten als voorbeeld genomen in relatie tot het verbeteren van de mentale vitaliteit. Dit voorbeeld is erg ongelukkig gekozen en dit betreuren zij zeer. Het verwijderen van het bericht, en de daarmee gepaard gaande discussie roept vragen op, die ZonMw in dit artikel probeert te beantwoorden.

Welk onderzoek loopt er?
Binnen het COVID-19 programma van ZonMw lopen op dit moment diverse projecten die onderzoek doen naar Long COVID. De onderzoeksprojecten uit diverse deelprogramma’s hebben verschillende looptijden en zijn op verschillende momenten van start gegaan. Ook hebben zij een verscheidenheid in zowel onderzoeksmethode, van vragenlijst- tot biomedisch onderzoek, als onderzoeksonderwerpen. Daarnaast lopen er ook in het buitenland veel onderzoeksprojecten naar Long COVID.

Aanhoudende klachten na COVID-19
Long COVID kent een breed scala aan uiteenlopende klachten. Patiënten worden hierdoor vaak geconfronteerd met onbegrip en patiënten voelen zich onvoldoende serieus genomen. Door ZonMw gehonoreerd onderzoek richt zich, binnen het beschikbare budget, op zo veel mogelijk aspecten van Long COVID. Naast biomedisch onderzoek naar bijvoorbeeld hartschade, cognitie en chronische vermoeidheid vindt er ook onderzoek plaats hoe te leven met Long COVID.

Waarom is er niet meer onderzoek naar aanhoudende klachten?
Binnen het deelprogramma Nazorg is al het beschikbare onderzoeksbudget uitgezet. Wij zien en horen de vraag naar meer onderzoek naar de oorzaak van deze aanhoudende klachten bij mensen die COVID-19 hebben doorgemaakt. ZonMw programmeert en financiert (thematisch) onderzoek in opdracht van haar opdrachtgevers. Op dit moment is er geen opdracht voor meer onderzoek binnen dit thema. Uiteraard zijn wij ons bewust van de behoefte bij de patiënten en blijven wij in gesprek met onze opdrachtgevers om te kijken of er een mogelijkheid is om tot aanvullende programmering te komen.

ZonMw realiseert zich dat deze toelichting niet uitputtend is. Zolang er geen oplossing is voor mensen met aanhoudende klachten na het doormaken van COVID-19 zullen we met elkaar het gesprek hierover blijven voeren. U kunt er vanuit gaan dat zodra er onderzoeksresultaten beschikbaar komen, ZonMw deze zo snel als mogelijk met u zal  delen.

Meer informatie

Bron: zonmw.nl

Dit bericht is 1286 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail