LOC: Weinig effectieve discussie over opvang ‘verwarde mensen’

Facebooktwitterlinkedinmail

Verward

13 september 2016 – Het televisieprogramma De Monitor ging afgelopen zondag over de opvang van ‘verwarde mensen’. LOC vindt het maatschappelijk gesprek hierover weinig effectief. Zij ziet dat het stigmatisering in de hand werkt, waar dat ook anders kan.

Wat is ‘verward’?
LOC berichtte al eerder over het onderwerp ‘verwarde mensen’, mede naar aanleiding van een een artikel in het tijdschrift GGz-Totaal. Allerlei instanties (media, politie, kennisinstituten en zorgorganisaties) hebben het over verschillende dingen als het gaat om ‘mensen die in de war zijn’. We hanteren de term ‘verward’ zonder dat we een duidelijke definitie hebben. Het is dan misschien een term die we ‘handig’ vinden, omdat het lijkt alsof we daardoor begrijpen waar het over gaat.  Daardoor wordt de verwarring echter alleen maar groter. En dat heeft nogal een invloed op de mensen en situaties waar het om gaat.
De Monitor heeft op haar site een overzicht gemaakt van meldingen die bij de politie binnenkomen over zogeheten ‘verwarde mensen’. Die meldingen zijn nogal uiteenlopend van mensen die geluidsoverlast veroorzaken tot mensen die een gevaar voor zichzelf of hun omgeving zouden zijn. Waar hebben we het nu over als het gaat om ‘verwarde mensen’ mensen en de situaties waarin zij verkeren?

Wat verder opvallend is, is dat volgens De Monitor de politie de afgelopen vijf jaar een toename constateert van dit soort meldingen. Je zou je dus kunnen afvragen: hoe komt het dat we in die vijf jaar nog steeds geen adequate oplossingen hebben gevonden?

Huidige ‘oplossingen’ niet effectief

Volgens LOC heeft dat te maken met de manier waarop we naar dit soort situaties kijken. Gaat de aandacht in de maatschappelijke discussie nu vooral uit naar aantallen, procedures en regels, wat nodig is is een fundamentele analyse van het probleem. Waarbij we met name ook moeten kijken naar om welke mensen het gaat, wat heeft gemaakt dat zij in deze situatie terecht zijn gekomen en welke hulp op maat is hierbij nodig? Dan kom je tot fundamenteel andere gesprekken dan die over of de politie mensen al dan niet moet blijven oppakken en vervoeren en gaat het over wat mensen werkelijk nodig hebben om weer te kunnen functioneren.

Werken aan de organisatie van de zorg

Daarom wil LOC het gesprek aan over hoe zaken echt anders kunnen. En benadrukt zij dat ze ziet dat  er onvoldoende toegang is tot de zorg, behandelingen steeds korter zijn, en clienten met zware psychiatrische problematiek van de ene naar de andere zorginstelling doorverwezen worden. Mensen in psychische nood krijgen lang niet altijd de zorg en ondersteuning die nodig is. Allemaal gevolgen waarvoor gewaarschuwd is en waarbij gezegd is dat cliënten, die zich moeilijk staande kunnen houden in de maatschappij, hier de dupe van zouden worden. Waar nog bijkomt dat zij – zoals ook nu weer gebeurt – in negatieve zin aandacht krijgen. Iets wat het stigma van mensen met psychiatrische problematiek en de afstand tussen hen en de samenleving – en dus het stellen van vragen en komen tot adequate oplossingen – alleen maar vergroot.

Aandacht voor mensen essentieel

Zoals LOC al sinds het uitbrengen van haar visie op ‘waarde-volle zorg’ in 2009 aangeeft: aandacht en zorg voor mensen is belangrijk. Ook voor mensen die lijden aan en onder psychiatrische problematiek en in de ogen van anderen in de war zijn. Deze aandacht en zorg kan beter binnen de context van de thuissituatie gegeven worden. En in deze situatie kan ook het best naar oplossingen en goede zorg gezocht worden. Veiligheid en vertrouwen zijn belangrijke voorwaarden voor een cliënt om hulp te accepteren. Dwang staat dat in de weg en werkt in die zin contraproductief als we willen weten welke hulp er nodig is om deze hulp ook effectief te kunnen verlenen.

Bron: loc.nl

Dit bericht is 2763 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail