Inzet GGZ bij aanpak personen verward gedrag onverminderd groot

Facebooktwitterlinkedinmail

14 oktober 2017 – De ontwikkelingen van de ggz voor mensen met psychiatrische aandoeningen die thuis wonen sluiten goed aan bij de aanpak personen verward gedrag, zo blijkt uit de tussenrapportage van het Schakelteam.

Het Schakelteam benoemt mooie voorbeelden zoals de ontwikkeling van RACT (Resource assertive community treatment), de cursus Mental health First AID en de ontwikkeling dat ggz professionals in de wijk aanwezig zijn (in sociale wijkteams, meelopend met wijkagenten en met woningbouwcoöperaties). Maar ook de inzet van ervaringsdeskundigen in de wijk in herstelcentra of in wijkteams is van cruciaal belang. In veel regio’s wordt de crisiskaart geïmplementeerd wat volgens ons een mooi middel is om de cliënt juist in een crisissituatie te ondersteunen met respect voor zijn/haar wensen en behoeften.

Ook in de acute ggz vinden enorme ontwikkelingen plaats. Personen met acute psychiatrische problematiek gaan steeds minder naar de politiecel, maar naar een crisisbeoordelinglocatie in de ggz. Er is al een aantal pilots waarbij de ggz samenwerkt met de meldkamer politie of meldkamer ambulance om ervoor te zorgen dat de meldingen van personen met acuut verward gedrag snel naar de juiste zorg toe geleid worden. De quick responder in Eindhoven en “de street triage” in Deventer zijn mooie voorbeelden van deze samenwerking tussen de politie en de ggz.

De ggz is actief betrokken bij het ontwikkelen van passend vervoer voor personen met acuut verward gedrag in samenwerking met de ambulancezorg. In samenwerking met de zorgverzekeraar en de gemeenten zet de ggz zich bijvoorbeeld in om beoordelingslocaties uit te breiden naar de doelgroep personen met verward gedrag waarbij geen sprake is van psychiatrische problematiek.

Het Schakelteam maakt zich bezorgd dat de urgentie aan het wegebben is. Net zoals het Schakelteam ziet GGZ Nederland dat er nog veel gebeuren moet. De urgentie rond mensen met verward gedrag is onverminderd hoog en de politie moet nog te vaak in actie komen voor mensen die niets strafbaars hebben gedaan en zorg nodig hebben. “Daarom blijven we aandacht vragen voor passend vervoer, een betere financiering van 24/7 crisishulp en voldoende ggz-expertise in de wijk voor preventie en vroegsignalering” aldus Jacobine Geel. Verder is GGZ Nederland blij dat er nu binnen de groep personen verward gedrag ook meer aandacht komt voor andere oorzaken en problematiek dan psychiatrische stoornissen, zoals LVB-problematiek, psychosociale problematiek en beginnende dementie.

Bron: ggznederland.nl

Dit bericht is 2530 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail