Hoe kunnen we de mentale gezondheid op de werkplek verbeteren?

Facebooktwitterlinkedinmail

14 februari 2020 – Stress en burn-out hebben een grote impact op mensen en organisaties. In een grootschalig Europees project gaan onderzoekers interventies ontwikkelen om onze mentale gezondheid op het werk te bevorderen. Hiervoor worden verschillende proeftuinen in Europa opgezet, waaronder aan de Universiteit van Amsterdam en Rijkswaterstaat in Nederland.

Het doel van het internationale project ‘Mental Health in the Workplace’, in het kort H-Work, is om effectief mentale gezondheid te bevorderen in de publieke gezondheidszorg, academische en overheidsinstanties en kleine en middelgrote ondernemingen. Allemaal sectoren waar een hoge mate van werkdruk en uitval wordt gerapporteerd. In het project worden proeftuinen ontwikkeld in deze sectoren in vijf Europese landen (Italië, Spanje, Nederland, Duitsland en Tsjechië). In Nederland komen deze proeftuinen dus bij Rijkswaterstaat en de Universiteit van Amsterdam.

Interventies
H-Work gaat interventies ontwikkelen op het niveau van het individu, het team, leiders en de organisatie als geheel. Alle interventies hebben als doel de mentale gezondheid, veerkracht en bevlogenheid van werknemers te versterken. Dit door individuen te ondersteunen en weerbaarder te maken, maar ook door in de organisatie stressoren weg te nemen en hulpbronnen te vergroten zodat oplossingen structureel zullen zijn.

Digitale hulpmiddelen
Het project zal een innovatief platform ontwikkelen om bij te dragen aan het welzijn van werknemers en de gezondheid van organisaties. Op dit platform worden digitale hulpmiddelen aangeboden waarmee:

  • Organisaties de mentale gezondheid en het welzijn van hun werknemers kunnen vergelijken met nationale en Europese data.
  • Organisaties de meest geschikte interventies kunnen kiezen om gezondheid te bevorderen passende bij hun organisatie en het niveau van de interventie.

UvA is partner in het project
H-Work wordt gefinancierd door het Horizon 2020-programma voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie, en loopt tot juni 2023. De coördinator is de Universiteit van Bologna, de UvA is een van de partners. Vanuit de UvA zijn dr. Machteld van den Heuvel, dr. Roy Sijbom en Prof. dr. Edwin van Hooft betrokken. De kick-off bijeenkomst heeft op 16 en 17 januari in Bologna plaats gevonden.

Bron: uva.nl

Dit bericht is 4143 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail