Kwaliteit van leven bij ernstige psychische aandoening blijft fors achter

Facebooktwitterlinkedinmail

20 februari 2020 – De kwaliteit van leven van mensen met ernstige psychische aandoeninge blijft fors achter bij die van de algemene bevolking (rapportcijfer van 6,4 tegenover een 7,6 van de algemene bevolking). Dat blijkt uit onderzoek onder de leden van het panel Psychisch Gezien.

Vaak geen werk, vaak eenzaam
De maatschappelijke participatiegraad is laag onder mensen met ernstige psychische aandoeningen (22% heeft betaald werk, ruim drie keer zo laag als het percentage werkenden in de algemene beroepsbevolking) en de eenzaamheidsproblematiek groot; ruim vier op de vijf panelleden (80%) voelt zich in enige mate eenzaam en ongeveer twee op de vijf (40%) is erg of heel erg eenzaam.

Geïsoleerd
Tegelijkertijd zouden de nodige panelleden een sociaal actiever leven willen hebben en willen meetellen in de maatschappij (40% van de leden heeft het gevoel niet mee te tellen in de maatschappij). Dit wil niet zeggen dat er voor individuele leden niets is veranderd in gunstige of ongunstige zin, maar per saldo is er de afgelopen jaren onvoldoende veranderd om op groepsniveau van een duidelijke verbetering (noch verslechtering) te kunnen spreken. In combinatie met elkaar laten de bevindingen een duurzaam patroon zien dat veel panelleden een in maatschappelijk opzicht geïsoleerd leven leiden.

Leefsituatie en ervaringen met zorg van mensen met ernstige psychische aandoeningen

Deelonderzoek 3 – Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ 2019 · 2020

Bron: trimbos.nl

Dit bericht is 2087 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail