Kamerbrief over wetenschapsagenda GGZ- thema’s voor onderzoek in GGZ komende 10 jaar

Facebooktwitterlinkedinmail

schippers

3 maart 2016 – Minister Schippers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de wetenschapsagenda voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De wetenschapsagenda beschrijft de thema’s voor het onderzoek in de GGZ voor de komende 10 jaar.

Geachte Voorzitter,

Op 2 maart 2016 heb ik uit handen van de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) de wetenschapsagenda voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz) ontvangen. Hierbij doe ik u deze agenda toekomen.

De partijen in de ggz hebben onder aanvoering van de NVvP een onderzoeksagenda opgesteld voor de komende 10 jaar. Zij stellen in deze agenda twee thema’s centraal. Het eerste is de ontwikkeling van strategieën voor vroegdetectie en interventie. Hierdoor kunnen recidive en chroniciteit (langdurige, belastende en dure zorgtrajecten) teruggedrongen worden. Het tweede thema is de ontwikkeling van gepersonaliseerde ggz. Door nauwkeurig rekening te houden met de individuele kenmerken van een patiënt wordt effectievere zorg mogelijk in aansluiting op de behoeften van de patiënt en zijn naaste. Zo wordt over- en onderbehandeling voorkomen.

De wetenschapsagenda maakt onderdeel uit van de Agenda voor gepast gebruik en transparantie en past daar ook in qua thematiek. De beide hoofdlijnen uit de onderzoeksagenda dragen bij aan gepast gebruik.

Ik zal ZonMw vragen met deze onderzoeksagenda aan de slag te gaan. Voor het onderzoek is in 2016 en 2017 jaarlijks 5 mln. euro beschikbaar.

In Nederland hebben ruim een half miljoen volwassenen een medisch vastgestelde depressie. Opgeteld met alle stemmingsstoornissen en met jongeren en 65- plussers met een depressie, gaat het om ruim 800.000 mensen. Vrouwen lijden veel vaker aan depressies: naar schatting betreft het 1 op de 10 mannen en 1 op de 5 vrouwen. Het verschil tussen mannen en vrouwen blijkt ook uit cijfers over het gebruik van antidepressiva: 4% van de mannen gaf aan deze te gebruiken, tegen 7,5% van de vrouwen. Depressiviteit is een van de belangrijkste veroorzakers van ziekteverzuim; de kosten (zorg en verlies van arbeidsproductiviteit) van depressie bedragen minimaal ca 1,5 miljard euro per jaar. In mijn brief aan ZonMw zal ik daarom aangeven dat met inachtneming van de 2 gekozen thema’s tenminste een derde van de 10 mln moet worden besteed aan onderzoek naar depressie bij jonge vrouwen en tieners.

Hoogachtend,

de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

mw. drs. E.I. Schippers

Download “Onderzoeksagenda GGz: de juiste behandeling op het juiste moment”

PDF document | 21 pagina’s | 317 kB  Rapport | 02-03-2016

Bron: rijksoverheid.nl 

Dit bericht is 3286 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail