25 maart 2016 – Minister Schippers (VWS) stuurt de Tweede Kamer een reactie op de vraag of het noodzakelijk is om vooruitlopend op de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) een interimregeling tot stand te brengen voor de verlening van verplichte zorg voorafgaand aan de crisismaatregel. Geachte voorzitter, In haar vergadering van 2 maart jongstleden heeft…