Congres Executieve functies op 13 oktober 2022

Facebooktwitterlinkedinmail

29 juni 2022 – Op donderdag 13 oktober 2022 vindt het congres ‘Executieve functies’ plaats in Eindhoven.

Anderen slagen er niet in om hun aandacht op een bepaalde taak te focussen en vast te houden. Of ze hebben hele heftige emoties en ontremmen gedragsmatig. Zij slaan dan door in hun gedrag. Weer anderen hebben behalve deze problemen, ook nog een licht verstandelijke beperking. Waarin al deze kinderen – ondanks de verschillende oorzaken van hun problemen – overeen komen, is dat ze moeilijkheden ondervinden in hun zogenaamde “executieve functies”: de hogere regelfuncties in de hersenen. En dat heeft dan weer gevolgen voor de wijze waarop anderen hen ervaren en (al dan niet) accepteren. Hun schools functioneren lijdt hier in de regel eveneens onder, evenals de manier waarop hun opvoeders tegen hen aan kijken en met hen omgaan.  

Executieve functies hebben dus een aanzienlijke invloed op het gedrag en leervermogen. En zeker bij kinderen waar sprake is van probleemgedrag gedrag als gevolg van bijvoorbeeld ADHD, ASS of LVB is inzicht vereist in hoe hun executieve functies werken, voordat je tot het geven van instructie, het bieden van begeleiding of het vormgeven van behandeling over kunt gaan.  Want kán een kind zijn aandacht wel richten en volhouden? Hoe zit het met zijn gevoeligheid voor signalen en prikkels van buitenaf en daaruit voortkomende impulsieve reacties? In hoeverre lukt het een jeugdige om diens emoties onder controle te houden en gedrag te controleren? Ziet het kind welke invloed hij of zij heeft in uiteenlopende (sociale) omstandigheden en hoe gaat het om met wisselende situaties? De antwoorden op die vragen zijn enorm belangrijk voor leerkrachten en begeleiders om in de praktijk vorm en inhoud te geven aan begeleiding en onderwijs voor deze kinderen. Op dit praktijkgericht congres geven zeven experts hun antwoorden op deze en andere vragen over executieve functies. 

Sprekers

  • Dr. Mariëtte Huizinga (Vrije Universiteit Amsterdam) – Kan je executieve functies versterken?
  • Prof. Dr. Petra Hurks (Universiteit Maastricht) – Executief functioneren bij kinderen: wat is de impact hiervan op gedrag en emoties?
  • Dr. Marjolein Luman (Vrije Universiteit Amsterdam) – Executieve functies bij kinderen met ADHD: diagnostiek en implicaties voor behandeling
  • Drs. Sonja Borgsteede (Buro Bloei) – Hoogbegaafdheid en executieve functies
  • Dr. Maaike van Rest (Vrije Universiteit Amsterdam) – Afwijkend of vertraagd? Executieve functies van jeugd met een Licht Verstandelijke Beperking
  • Anton Horeweg M SEN (InHolland) – Executieve functies en leren in de klas
  • Dr. Fabiënne Naber (Universitair Medisch Centrum Utrecht) – Denkprocessen bij kinderen en jongeren met autisme

Accreditatie, korting en aanmelding

Voor dit congres is accreditatie aangevraagd bij SKJ, NIP K&J / NVO-OG, FGzPt, Registerplein, Kwaliteitsregister V&V, Verpleegkundig Specialisten Register, Register Vaktherapie en Registerleraar.

Meer informatie over puntenaantallen, categorieën, kortingsmogelijkheden en inschrijvingsmogelijkheden is te vinden op de website van het Euregionaal Congresburo.

Bron: persbericht

Dit bericht is 1733 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail