IZA-partijen: ‘Zet zorguitdagingen niet in de ijskast’

Facebooktwitterlinkedinmail

14 juli 2023 –  De politiek moet ondanks de val van het kabinet de uitvoering van het Integraal Zorgakkoord (IZA) blijven steunen. Die oproep doen alle ondertekenaars en betrokken overheidspartijen bij het IZA in een brief aan de Tweede Kamer(zie ook hieronder). De uitdagingen in de zorg zijn volgens betrokkenen te groot om in de ijskast te zetten.

Toegankelijk en betaalbaar
Burgers en patiënten moeten weten op welke zorg ze kunnen rekenen, stellen de gezamenlijke partijen in een verklaring. Volgens de zorgpartijen en betrokken overheidspartijen staat Nederland voor de urgente uitdaging om de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Van platteland tot stad, voor jong tot oud en voor ieders portemonnee. Iedereen in Nederland heeft goede passende zorg nodig.

De partijen stellen dat de noodzakelijke transformaties in de zorg, zoals preventie, verkleinen van gezondheidsverschillen, duurzaamheid, arbeidsmarkt en betere gegevensuitwisseling alleen van de grond komen met politieke steun. De urgentie om samen te blijven werken aan de toegankelijkheid en kwaliteit van gezondheid en zorg is erg groot. Burgers en patiënten moeten weten op welke zorg ze kunnen rekenen.

Geachte leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Met het Integraal Zorgakkoord (IZA) hebben we een historisch akkoord gesloten. Voor het eerst in de geschiedenis is een plan gemaakt over alle domeinen van de zorg heen. En dat is nodig. Samen staan we voor de urgente uitdaging om de zorg in Nederland goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Van platteland tot stad, van jong tot oud en voor ieders portemonnee. Passende zorg bieden en het verkleinen van gezondheidsverschillen doen er toe. Inzet op behoud en vitaliteit van zorgprofessionals en daarmee de versterking van de arbeidsmarkt is daarvoor een voorwaarde.

Het kabinet is nu demissionair, maar de uitdagingen in de zorg blijven onverminderd groot. Samen als IZA ondertekenaars en betrokken overheidspartijen blijven we achter dit akkoord staan. Juist in deze roerige tijd blijven wij met urgentie samen uitvoering geven aan het IZA.

Met het IZA hebben laten we zien wat de waarde is van samenwerking. Samen moeten we zorgen voor de noodzakelijke transformaties in de zorg, zoals domeinoverstijgende samenwerking, inzet op preventie (ook uitgewerkt in het GALA), betere gegevensuitwisseling, duurzaamheid en de noodzakelijke aanpassingen van wet- en regelgeving (waarover binnen IZA partijen consensus bestaat) om dit te realiseren.

De urgentie is groot om de landelijke afspraken door te vertalen naar concrete regionale plannen, zodat we de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg kunnen waarborgen in heel Nederland. Burgers en patiënten moeten weten op welke zorg ze kunnen rekenen. De IZA-partijen en betrokken overheidsorganisaties doen een appèl op de Tweede Kamer om de grote uitdagingen in de zorg niet in de ijskast te zetten, maar samen met ons door te gaan met de noodzakelijke transformaties. Dat kunt u doen door het IZA integraal te blijven steunen.

Met vriendelijke groet,

ActiZ, De Nederlandse ggz, Federatie Medisch Specialisten, InEen, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Patiëntenfederatie Nederland, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, Zelfstandige Klinieken Nederland, Zorgthuisnl, Zorgverzekeraars Nederland, Landelijke Huisartsen Vereniging, Nederlandse Zorgautoriteit, Zorginstituut Nederland

Bron: denederlandseggz.nl

Dit bericht is 833 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail