Onderzoek naar preventie van suïcidaal gedrag bij jongeren

Facebooktwitterlinkedinmail

26 juli 2017 – Mandy Gijzen is promovendus bij Trimbos. Ze doet onderzoek naar een preventie programma (STORM) gericht op het verminderen van suïcidaal gedrag bij jongeren in de regio Helmond-Peelland.

Waar gaat het onderzoek over?
We doen onderzoek naar een multimodaal preventieprogramma dat gericht is op het verminderen van suïcidaal gedrag en de belangrijkste risicofactor van suïcidaal gedrag bij jongeren, depressie. Dit doen we bij jongeren in het tweede leerjaar op veertien middelbare scholen in de regio Helmond-Peelland.

Waarom is dit onderzoek nodig?
Vaak worden suïcidaal gedrag of depressieve symptomen niet herkend bij jongeren. Daardoor werd er tot nu toe ook weinig gedaan aan preventie van depressie en suïcide. In 2015 zijn er op de scholen in de regio Helmond-Peelland negen suïcides geweest. Dit is ver boven het landelijk gemiddelde! Aanleiding voor het STORM-project is de landelijke toename van zelfdoding onder jongeren en de confrontatie met meerdere zelfdodingen onder jongeren in de regio.

Het is dus van groot belang dat scholen een preventieprogramma kunnen inzetten om dit in de toekomst te voorkomen. Het is belangrijk dat scholen hierin niet alleen staan, maar dat de hele zorgketen wordt meegenomen. Dit houdt in dat naast scholen ook de gemeentes, de GGD en GGZ een actieve rol zouden moeten spelen en dat er een goede ketensamenwerking tussen hen ontstaat. GGZ Oost Brabant is er in andere regio’s eerder in geslaagd om onderzoeksprojecten op te zetten die een betere ketensamenwerking vereisten. Hoe ziet het onderzoek er uit? In samenwerking met het Trimbos Instituut is er een multimodaal programma opgesteld. Het bestaat o.a. uit vroegtijdige herkenning en actieve signalering van suïcidaal gedrag en depressieve klachten bij jongeren. Dit doen we door mentoren te trainen tot gatekeepers en door middel van een screening door de GGD. Jongeren die tekenen vertonen van verhoogde suïcidaliteit kunnen we op deze manier snel doorverwijzen naar gepaste hulpverlening. Dit zal op alle deelnemende scholen plaatsvinden in de regio.

Daarnaast zijn er nog twee preventiemodules waarvan we de meerwaarde willen testen bovenop de screening en gatekeepers. Op basis van toeval wordt bepaald welke zeven scholen (de helft) deze modules zullen uitvoeren. Het gaat om een universele preventiemodule en een geïndiceerde preventiemodule. De universele preventiemodule bestaat uit een app die beoogt om het negatieve stigma rondom depressie te verlagen. Jongeren zijn zelf niet echt geneigd om hulp te vragen bij klachten. We willen ze juist stimuleren om eerder hulp te vragen en niet zo lang te blijven doorlopen met hun klachten.

De leerlingen met verhoogde somberheidsklachten bieden we daarnaast een geïndiceerd programma aan om hun klachten verlagen en te voorkomen dat deze een klinisch niveau bereiken. Dit programma bestaat uit de training ‘Op Volle Kracht’ die eerder effectief bleek in het verlagen van depressieve klachten op geïndiceerd niveau. Het doel hiervan is cognitieve herstructurering waardoor depressieve symptomen verminderd worden. De training vindt plaats op school en wordt gegeven door een gedragswetenschapper en een trainer uit de ketensamenwerking.

Wat wil je met je onderzoek bereiken?
Hopelijk kunnen we met wetenschappelijk resultaten aantonen dat deze aanpak werkt en hoe, zodat deze regio als voorbeeld kan dienen voor andere regio’s in Nederland. Verder hoop ik dat we door deze regionale projecten beter begrijpen hoe we preventie bij jongeren het beste kunnen inrichten. Waarom werkt de ene preventiemodule en hoe vertaalt zich dat naar de praktijk?

Bron: ggzoostbrabant.nl

Dit bericht is 4440 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail