IGJ: Kleine en middelgrote ggz-aanbieders nodig bij verlichten druk op de ggz

Facebooktwitterlinkedinmail

16 augustus 2023 –  Kleine en middelgrote ggz-aanbieders kunnen een grotere rol spelen bij het verlichten van de druk op de ggz. Dit kan bijvoorbeeld door officiële samenwerkingsverbanden aan te gaan met grote ggz-instellingen. Ook zouden ze vaker betrokken moeten zijn bij regionale overleggen om de toegankelijkheid tot de ggz te vergroten en wachttijden te verlagen. Partijen zijn van elkaar afhankelijk om wachttijden in de ggz te verminderen. Samenwerkingsverbanden met grote ggz-aanbieders, huisartsen en het gemeentelijk sociaal domein zijn daarin helpend. Dit staat in de publicatie van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugdhulp (IGJ) na toezicht op kleine en middelgrote ggz-aanbieders.

In 2022 bezocht de IGJ 47 kleine en middelgrote ggz-aanbieders. Deze aanbieders hebben een omzet tussen 700.000 en 60 miljoen euro. De bezochte aanbieders bieden laagdrempelige, ambulante zorg voor lichtere klachten (basis ggz) en zorg voor complexe psychische/psychiatrische problematiek (specialistische ggz). De kwaliteit van zorg van deze ggz-aanbieders is redelijk tot goed. Het merendeel voldoet ruim aan de normen van persoonsgerichte zorg (85%), deskundige hulpverlener (80%) en sturing op kwaliteit (83%). Bij de 15% van de bezochte ggz-aanbieders die niet voldeden aan de normen en waar risico’s waren voor de kwaliteit van zorg, heeft de inspectie direct gevraagd verbeteringen door te voeren.

Verbeterpunten
Naast het innemen van een meer zichtbare positie in de keten, heeft de inspectie nog een aantal verbeterpunten voor kleine en middelgrote ggz-aanbieders. Dit zijn de belangrijkste:

  • Ga veiliger om met medicatie. Zorg dat alle zorgverleners op de hoogte zijn van het medicatiegebruik van de cliënt. Zorg dat er een medicatieoverzicht is van de huisarts en archiveer dit op een vindbare (digitale) plek. Regel het veilig voorschrijven van medicatie via een Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS).
  • Ondersteun naasten beter. Goede zorg betekent dat een aanbieder cliënten en zijn naasten ondersteunt. Geef meer aandacht aan de vragen en de behoeften van naasten. Dit kan via het aanbieden van familiebijeenkomsten of doorverwijzen naar zelfhulpgroepen. Een naaste die goed geholpen wordt, is beter in staat om een cliënt voor een langere tijd te ondersteunen. Dit kan de behandelperiode van de cliënt verkorten en wachttijden verminderen.
  • Heb meer aandacht voor een veilige zorgrelatie. Preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag is belangrijk binnen de zorg. Maak dit bespreekbaar in de organisatie en zorg dat werknemers bekend zijn met de Leidraad Veilige zorgrelatie.
  • Monitor de kwaliteit van zorg systematischer. Bespreek regelmatig incidenten om ervan te leren en patronen te herkennen. Leg het zicht op risico’s als suïcide, agressie of kindermishandeling en huiselijk geweld goed en systematisch vast. En evalueer de verbeteracties.

Hoe nu verder
Regionale netwerken bieden kansen, bijvoorbeeld om de wachtlijsten in de ggz aan te pakken. De inspectie richt zich in haar toezicht op de domeinoverstijgende samenwerking rond de instroom naar de ggz en het sociaal domein in de regio. Hiervoor spreekt de inspectie met kleine en middelgrote ggz-aanbieders, betrokken organisaties in de regio’s en met de koepels binnen de ggz.

Documenten
Factsheet IGJ Grotere rol voor kleine en middelgrote ggz-aanbieders bij verlichten druk ggz
In 2022 bezocht de IGJ 47 kleine en middelgrote ggz-aanbieders. De bezochte aanbieders bieden laagdrempelige, ambulante zorg voor … Rapport | 16-08-2023

Bron: igj.nl

Dit bericht is 894 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail