Veel aandacht voor mentale gezondheid, grote zorgen over bezuinigingen jeugd

Facebooktwitterlinkedinmail

16 december 2021 – De Nederlandse ggz is overwegend positief over het coalitieakkoord dat vanmiddag is gepresenteerd. Voorzitter Ruth Peetoom: ‘Mooi dat er in de plannen expliciet aandacht is voor mentale gezondheid en de ggz. We zijn blij met onder andere de investeringen in een preventieakkoord en de aandacht voor suïcidepreventie.

De centralere inkoop van de specialistische jeugdhulp, waaronder de jeugd-ggz, juichen wij zeer toe. Ook de aandacht voor domeinoverstijgende samenwerking, zoals tussen de ggz en de politie en de problemen op de arbeidsmarkt waarderen we. Zo werken we er met zijn allen aan dat mensen minder een beroep hoeven te doen op de ggz.’

Plannen vragen om verdere uitwerking en afdoende financiële middelen

Er zijn echter ook zorgen over de uitwerking. In de plannen wordt bijvoorbeeld een structurele bezuiniging van 60 miljoen euro ingeboekt door het verplichten van meerjarige contracten in de ggz. De Nederlandse ggz is blij met meerjarige zekerheid via contracten, maar of de maatregel ook zo’n grote besparing oplevert is onduidelijk.

Bij jeugd gaat dat nog een stap verder. In het coalitieakkoord wordt voorgesteld om in 2024 100 miljoen euro extra te bezuinigen en vanaf 2025 zelfs een half miljard euro. Dat gebeurt zonder goede onderbouwing. Zeker met de zware gevolgen van corona voor de jeugd die nog jarenlang door zullen doorwerken kan er geen sprake zijn van minder geld voor de jeugdhulp.

Ruth Peetoom: ‘Dit akkoord vergt overduidelijk nog veel verdere uitwerking en discussie in de Tweede Kamer. Daar gaan we scherp op letten. Er mag niet de fout gemaakt worden dat, net als indertijd bij de decentralisatie, systeemverbeteringen gepaard gaan met verregaande bezuinigingen. De noodzaak tot afvlakken van zorgkosten delen wij. De gestegen zorgvraag, zeker ook onder invloed van corona maakt dat bezuinigingen op de jeugdhulp waaronder de jeugd-ggz wat ons betreft niet aan de orde zijn. We vragen dan ook expliciet om heroverweging van die plannen.’

Lees het nieuwe Eindverslag en Coalitieakkoord

Bron: denederlandseggz.nl

Dit bericht is 3208 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail