Impressie afscheidssymposium Jacobine Geel: ‘Waardevol besturen’

Facebooktwitterlinkedinmail

9 oktober 2021 – Op 1 oktober nam Jacobine Geel afscheid. Acht jaar lang was Jacobine voorzitter van de vereniging De Nederlandse ggz, die ze met verve heeft geleid Zij droeg de voorzittershamer op 1 september van dit jaar over aan Ruth Peetoom. Met een feestelijk afscheidssymposium over het onderwerp ‘Waardevol besturen’ werd zij bedankt voor al haar inspanningen voor De Nederlandse ggz en de geestelijke gezondheidszorg.

Tijdens het symposium, op buitengewoon deskundige en humoristische wijze gepresenteerd door Pauline Meurs, gaven diverse sprekers hun visie op de ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg en de zorg in het algemeen. Daarbij memoreerden ze uiteraard met veel persoonlijke ervaringen en kwinkslagen de bijdragen van Jacobine Geel hieraan.

‘Waardevol besturen’ werd gezien als verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst en voor een inclusieve samenleving. Covid heeft de kwetsbaarheid in de samenleving versterkt, en het is nodig om met elkaar hierover steeds het moedige gesprek aan te gaan, ook wanneer de aandacht (op de korte termijn) dominant ergens anders heengaat. Waardevol besturen is gericht op het oplossen van structurele problemen, zodat er (weer) vertrouwen ontstaat.

Waarden als medemenselijkheid, waardigheid, zorgzaamheid, kwetsbaarheid werden door diverse sprekers geassocieerd met ‘waarde-vol’ besturen. Waarbij de vraag werd gesteld: van wie zijn die waarden dan? Waarden zijn van ons allemaal, we verbinden onze persoonlijke waarden met de waarden van de sector waarin wij werken. Hoe gaan we dan daarbij om met de spanning die kan ontstaan tussen zorgprofessionals en bestuurders? Bij waardevol besturen is het van belang om steeds de twee kanten van de medaille naast elkaar te wegen, en als bestuurder met dit spanningsveld om te gaan. Dit vraagt van bestuurders ook dat zij een zekere mate van ambivalentie kunnen hanteren en verdragen, en kunnen blijven zoeken en denken naar een uitweg uit dilemma’s.

Verschillende sprekers refereerden ook aan de toegevoegde waarde van ‘frictie’ en om daarbij gezamenlijk te willen wegen wat van waarde is. Daarbij is het van belang om over grenzen van disciplines heen te kijken en over de grenzen heen te bewegen om elkaar te vinden. Als voorbeelden van hoe sectoren van elkaar kunnen leren werden genoemd het inzetten van ervaringsdeskundigen in de geestelijke gezondheidszorg, en het nauw samenwerken met de familie van cliënten uit de verstandelijke gehandicaptenzorg.

Uiteraard gaven sprekers ook de nodige aandacht aan de plek van mentale gezondheid in de samenleving, en het mentaal vriendelijker maken van de samenleving. Gememoreerd is het boek ‘Mentale vooruitgang’, waar Jacobine Geel aan heeft meegewerkt.

Veel dank aan Kim Putters, Ernst Klunder, Roxanne Vernimmen, Elnathan Prinsen, Ton Dhondt, Sabien Raams en Ronnie van Diemen voor hun bijdragen aan het symposium.

Aansluitend was er gelegenheid om tijdens een swingende receptie een persoonlijk woord te richten tot Jacobine Geel. Onder anderen Stephan Valk, Veronique Esman, André Rouvoet en Paul Blokhuis maakten daar gebruik van, waarbij het zakelijke in belangrijke mate met het menselijke werd verbonden. Een passende afsluiting van dit symposium voor Jacobine Geel, die de vereniging met ziel en zakelijkheid heeft geleid.

Bron: denederlandseggz.nl

Dit bericht is 3137 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail