HU-Studenten studeren excellent af op destigmatisering bij bipolariteit

Facebooktwitterlinkedinmail

21 juli 2021 – Twee studenten van de Hogeschool Utrecht die in samenwerking met Kenniscentrum Phrenos hun afstudeeropdracht deden, kregen maar liefst een 10 als eindcijfer. Esra Vermeulen en Miriam Oost, studenten Social Work aan de Hogeschool Utrecht deden onderzoek naar (de)stigmatisering bij bipolariteit en ontwikkelden een website voor de doelgroep met handvatten over leven met bipolariteit en stigma. 

In Nederland is hier nog nauwelijks onderzoek naar gedaan. Door middel van (groeps)interviews met mensen met bipolariteit brachten zij stigma-ervaringen in kaart. Ook kwam in de interviews ter sprake welke verschillende copingstijlen de geïnterviewden hanteren om stigma bij bipolariteit niet of minder te ervaren.

Gevolgen van stigma
Uit hun onderzoek komt naar voren dat stigma bij bipolariteit ernstige gevolgen kan hebben, zoals eenzaamheid, isolatie en een negatief zelfbeeld. Veel geïnterviewden geven ook aan last te hebben van zelfstigma. Door sommigen wordt dit zelfs als de ernstigste vorm van stigma beschouwd. Uit de interviews blijkt verder dat sociale contacten een beschermende factor kunnen zijn tegen stigma. Anderzijds ervaren mensen die leven met bipolariteit juist ook vaak verstoringen in hun netwerk. Voor veel mensen is het een dilemma wanneer ze open zijn over hun diagnose, bijvoorbeeld op werkgebied. Een vaak gekozen copingstrategie is het (selectief) verbergen van de aandoening.

Weinig handvatten
Er wordt ervaren dat hulpverleners niet tot nauwelijks handvatten bieden voor het leven met bipolariteit, noch aandacht besteden aan stigma en de gevolgen daarvan. Terwijl blijkt dat er een grote behoefte is aan basiskennis over en handvatten voor het leven met bipolariteit en het bijkomende stigma. Deze informatie en handvatten zijn moeilijk vindbaar en een vindbare verzamelplaats van hulpbronnen is gewenst.

Leven met bipolariteit
Als onderdeel van hun afstudeeropdracht hebben de studenten vervolgens, samen met de geïnterviewden, de website Leven met bipolariteit ontwikkeld. Op de website zijn steun- en hulpbronnen gebundeld met betrekking tot bipolariteit en stigma. De website vormt een beknopte en overzichtelijke zoekhulp voor mensen die leven met bipolariteit, hun naasten en hulpverleners. De steun- en hulpbronnen zijn verzameld door mensen die zelf leven met bipolariteit en goede ervaringen hebben met deze bronnen. Ook na afronding van hun afstudeerproject blijven Miriam en Esra de website aanvullen en actualiseren, daarin geholpen door mensen die leven met bipolariteit.

Bekijk de website Leven met bipolariteit

Bron: kenniscentrumphrenos.nl 

Dit bericht is 2377 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail