GGZ-informatie beter toegankelijk gemaakt

Facebooktwitterlinkedinmail

20 juli 2021 –  Twee totaal verschillende maatregelen dragen eraan bij dat mensen die minder goed meekomen met de Nederlandse taal steun krijgen als ze in aanraking komen met de ggz. De tolk wordt straks weer vergoed en informatiebrieven voor mensen met verplichte zorg zijn vanaf nu beter leesbaar.

Na tien jaar te zijn wegbezuinigd komen de tolken weer terug in de ggz en de forensische zorg. De zorg wordt vanaf dan betaald via een nieuw ‘zorgprestatiemodel’ en daarin is de financiering apart geregeld. Tot die tijd zaten de kosten officieel verwerkt in de algemene tarieven, maar dat systeem werkte slecht: Zorgaanbieders die veel cliënten hadden die de Nederlandse taal niet spreken, maakten door de tarieven bovengemiddeld veel kosten die niet werden vergoed. Met als gevolg dat niet in elke gewenste situatie een tolk werd ingeschakeld. Dat is vanaf komend jaar verleden tijd.

Wat nu is al aangepakt is de stroom van informatiebrieven die afkwamen op mensen die vanaf begin dit jaar te maken kregen met de Wet verplichte ggz. Om hem goed te informeren over zijn rechten is in de wet vastgelegd dat bij elke stap de betrokkene schriftelijk moet worden geïnformeerd. Omdat de teksten ook juridisch moesten kloppen was de tekst echter vaak geschreven in een taal die voor veel mensen niet goed te begrijpen waren. Alle teksten voor cliënten en naasten zijn nu vereenvoudigd. Ook alle dubbelingen zijn eruit gehaald, zodat de betrokkenen zich niet overladen voelen met steeds een nieuwe brief.

Ypsilondirecteur Bert Stavenuiter die namens MIND toezicht houdt op de invoering van de wet is tevreden. “Het is goed voor de rechtsbescherming als cliënten en naasten weten waar ze aan toe zijn. Maar als er te veel brieven komen in een ongegrijpelijk jargon, dan schiet je je doel voorbij. vanuit MIND drongen we erop aan dat de teksten eenvoudiger zouden worden gemaakt en hielpen we ook zelf mee. Ik ben blij dat deze  stap nu is gezet. De wereld is al onbegrijpelijk genoeg als je in psychische nood zit. Dan moeten we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat je grip krijgt op je situatie.”

Bron: ypsilon.org

Dit bericht is 2043 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail