13 maart 2018 – Inwoners van gemeenten met meer openbaar groen overlijden minder vaak door zelfmoord. De leefomgeving speelt mogelijk dus mogelijk een rol in de aanleiding tot suïcides  Dit blijkt uit onderzoek van Universiteit Utrecht en NIVEL. De studie is gepubliceerd in de Lancet Plane…

11 oktober 2016 – GGz Breburg start begin oktober samen met andere organisaties een regionaal suïcidepreventie project in Noord-Brabant onder leiding van Prof.dr. Christina van der Feltz-Cornelis: “We zijn zeer ambitieus, ons doel is dat het aantal zelfdodingen in Noord-Brabant met minstens…

Kerken blijken niet om te kunnen gaan met mensen die zelfmoordplannen hebben. Er zijn geen programma’s in kerken die ambtsdragers richtlijnen geven hoe te handelen bij suïcidale personen. Woensdag 10 september is het Wereld Suïcide Preventiedag maar de kerken zwijgen in verlegenheid. Dit zijn de…