9 oktober 2017 – Antisociaal gedrag lijkt niet te kunnen voortkomen uit één gen. Dat zeggen onderzoekers van de Vrije Universiteit en het VUmc na onderzoek onder 25.000 personen. Hoewel wetenschappers een paar jaar twee genen in verband brachten met gewelddadige criminaliteit, stelden wetens…

27 juli 2016 – De genen die aan de basis liggen van depressie, zijn dezelfde als voor tevredenheid. Volgens psychologen zijn de genen niet direct verantwoordelijk, maar maken ze ons gevoeliger voor omgevingsfactoren, zo meldt eoswetenschap. De onderzoekers geloven dat er een sterke link is tu…

23 maart 2016 – Een samenwerkend onderzoeksteam van de Universiteit van Bristol, Massachusetts General Hospital en de Broad Institute of MIT and Harvard heeft onderzoek gedaan naar genetische verbindingen die voorkomen bij aandoeningen uit het autismespectrum en de aanwezigheid van deze verbi…

9 juni 2015 – Het krijgen van een depressie wordt voor ongeveer 35 procent door het DNA, de genen, veroorzaakt. Ondanks dat er al veel genetisch onderzoek is gedaan binnen grote groepen mensen met een depressie, zijn er nog geen duidelijke DNA-varianten aan te wijzen die depressie veroorzaken.…