27 juli 2016 – De genen die aan de basis liggen van depressie, zijn dezelfde als voor tevredenheid. Volgens psychologen zijn de genen niet direct verantwoordelijk, maar maken ze ons gevoeliger voor omgevingsfactoren, zo meldt eoswetenschap. De onderzoekers geloven dat er een sterke link is tussen deze genen en cognitieve neigingen. Psychologen spreken van een cognitieve…

23 maart 2016 – Een samenwerkend onderzoeksteam van de Universiteit van Bristol, Massachusetts General Hospital en de Broad Institute of MIT and Harvard heeft onderzoek gedaan naar genetische verbindingen die voorkomen bij aandoeningen uit het autismespectrum en de aanwezigheid van deze verbindingen bij de algemene bevolking. Het team heeft een artikel geschreven over het onderzoek dat is…