Overeenstemming over coronaregeling voor grote ggz-aanbieders

Facebooktwitterlinkedinmail

9 juli 2020 – Ook grote aanbieders van geestelijke gezondheidszorg (ggz) kunnen binnenkort gebruikmaken van een coronaregeling, dat maken Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse ggz vandaag bekend. De regeling van de zorgverzekeraars* geldt specifiek voor 75 ggz-aanbieders die zorg met verblijf leveren en/of een jaaromzet hebben van meer dan 10 miljoen euro.

Zorgverzekeraars compenseren met de regeling de financiële impact van corona, zodat instellingen goed door deze moeilijke tijd komen en verzekerden de zorg kunnen blijven bieden die nodig is. De regeling, die loopt van 1 maart tot en met 31 december 2020, voorziet in een passende vergoeding van vraaguitval en meerkosten. Eerder was door de zorgverzekeraars al een regeling voor kleine ggz-aanbieders getroffen.

De uitbraak van het coronavirus heeft ook grote gevolgen voor het werk van aanbieders van ggz. Niet alle behandelingen konden plaatsvinden door de 1,5 meter-maatregelen. Zorginstellingen hebben binnen de mogelijkheden veilig de zorg geboden die nodig was. Waar mogelijk werd zorg digitaal aangeboden; de digitalisering nam daarmee een vlucht. Zorgverzekeraars hebben veel waardering voor de creativiteit en flexibiliteit van ggz-aanbieders in deze moeilijke periode. Voor de grote aanbieders in de ggz-sector is daarom in overleg tussen deze aanbieders en de zorgverzekeraars een coronaregeling ontwikkeld, die compenseert voor omzetverlies (met een continuïteitsbijdrage) en extra kosten door corona.

Specifieke regeling
De regeling is tot stand gekomen in samenwerking met de Nederlandse ggz en wordt aan 75 instellingen aangeboden. De regeling heeft dezelfde systematiek en doeleinden als de andere door zorgverzekeraars opgezette coronaregelingen. Voor de ggz is de regeling echter aangepast op de specifieke trajectbekostiging in de sector. De regeling biedt een vooraf bepaald percentage voor vergoeding van gederfde inkomsten, met daarnaast maatwerk voor instellingen die te maken hebben gehad met een hogere, dan vooraf ingeschatte, vraaguitval.

Begeleidingscommissie
Grotere ggz-instellingen kunnen nog niet helemaal voorspellen wanneer zij de zorg weer (vrijwel) volledig op gang hebben gebracht. Daarom is gekozen voor een looptijd tot het einde van het jaar (31-12-2020). Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse ggz zijn van mening dat hiermee een passende regeling is gemaakt voor grote aanbieders in de ggz-sector. De partijen stellen een begeleidingscommissie samen met vertegenwoordigers van beide koepels en hun leden, die gaat zorgen voor goede begeleiding van uitvoering van de regeling.

* Dit is een gezamenlijke regeling van alle zorgverzekeraars met uitzondering van zorgverzekeraar Eucare

Bron: denederlandseggz.nl

Dit bericht is 1984 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail