Het is tijd om stigma vanuit een andere richting te benaderen?

Facebooktwitterlinkedinmail

6 mei 2021 – Het is misschien tijd om niet meer te denken dat er minder stigma op psychische aandoeningen zal zijn als mensen eenmaal begrijpen dat het om hersenaandoeningen gaat. Hoewel  je mensen kan overtuigen van dit biologische perspectief, heeft het vermoedelijk weinig invloed op het stigma. Bovendien wordt de geestelijke gezondheid breed gestigmatiseerd. Het stigma belemmert veel mensen in het zoeken naar de benodigde hulp.

Onderzoek suggereert dat de negatieve houding ten aanzien van psychiatrische aandoeningen misschien niet alleen kan worden verminderd door alleen het medisch ziektemodel te promoten. Een onderzoek toonde bijvoorbeeld aan dat een biologisch begrip van belangrijke aandoeningen niet leidde tot een afname van het stigma. Een brede literatuurstudie vond zelfs wanneer mensen professionele behandeling voor psychische stoornissen aanvaarden, het stigma blijft bestaan. Het geeft een praktische suggestie – de stigmatiserende effecten van behandeling kan worden verminderd door zorg te verlenen in minder stigmatiserende omgevingen zoals kantoren voor eerstelijnszorg, gemeenschapscentra en scholen.  Het is daarom misschien tijd om van koers te veranderen bij het bestrijden van het stigma.

Het stigma gaat verder dan psychische aandoeningen of verslaving. Psychische kwetsbaarheid wordt ook gestigmatiseerd. Een psychotherapeut moeten zien, wordt gestigmatiseerd. Geestelijke gezondheidszorg wordt gehinderd door meer dan misverstanden over ernstige aandoeningen. Veel mensen schamen zich voor hun kwetsbaarheid, voor hun persoonlijke geheimen en gevoelens. Therapeuten vinden dat mensen deze houding vaak moeten overwinnen om hulp te krijgen.

Het doel van de anti-stigmacampagnes is om mensen te helpen bepaalde ernstige psychiatrische stoornissen te zien als andere medische ziekten. Dit laat het grootste deel van de psychische aandoeningen, vermoedelijk zonder biologische oorzaken, buiten de discussie. Toch stigmatiseert de samenleving psychologische hulp op grote lijnen.

Een ander verwarrend aspect van het argument van de hersenaandoening is waar de biologische oorzaak op is gebaseerd,  vaak meer op professionele consensus dan op specifieke onderzoeken. Het ontbreekt nog aan biologische markers of medische behandelingen. En waar horen andere ernstige aandoeningen zoals eetstoornissen dan thuis? Subtypen zoals anorexia zijn fysiek behoorlijk destructief, maar er zijn maar weinig aanwijzingen voor een biologische oorzakelijke hersenaandoening.

Mensen denken naïef dat mensen met anorexia gewoon moeten eten en mensen met een alcoholstoornis gewoon niet drinken. Toch is onwetendheid niet de enige bron van stigma. Angst ook. We zijn bang voor ongewone mensen, maar we zijn ook bang om onze eigen tekortkomingen, kwetsbaarheden en eigenaardigheden bloot te leggen. Schaamte voedt het stigma, zelfs los van onwetendheid. Een recent artikel van een arts is veelzeggend. Ze betreurt het dat ze haar geschiedenis met anorexia moest verbergen om haar carrière vooruit te helpen.

Waarom moeten mensen die  wetenschappelijk hun sporen hebben verdiend nog steeds persoonlijke problemen verbergen en mag juist veerkracht niet de belangrijkste boodschap zijn? Wanneer overschaduwt het de schaamte van de aandoening?  Schaamte gaat niet alleen over de oorsprong van een probleem. De oplossing is niet alleen voorlichting over hersenen en gedrag.

Men zou kunnen hopen dat meer specifiek bewijs over hersenaandoeningen de houding van het publiek zal veranderen. Toch is er geen reden om aan te nemen dat meer empirische informatie de schaal zal doen doorslaan en lang bestaande vooroordelen zal veranderen. Als alternatief kunnen we onze instellingen veranderen door de geestelijke gezondheidszorg uit de schaduw van geheimhouding en schaamte te halen. Met deze aanpak wordt de hoofdoorzaak van het probleem gevonden.

Stigma brengt verschillende misverstanden over mensen met zich mee, maar het is ook een diepgeworteld onderdeel van onze cultuur en samenleving. In onze competitieve samenleving verbergen mensen hun zwakheid. We kunnen zeggen dat het hebben van een hersenaandoening geen teken van zwakte is, maar dit verandert niets aan algemeen aanvaarde culturele boodschappen en praktijken. Is er aandacht voor meer fundamentele sociale verandering?

Zoals eerder opgemerkt, zijn kantoren in de eerstelijnszorg minder gestigmatiseerd. We kunnen andere zorgcontexten creëren met een laag stigma, maar de eerstelijnszorg is hiervoor een natuurlijke (in plaats van geplande) omgeving. Waarom? We worden aangemoedigd om huisartsen routinematig te bezoeken voor een breed scala aan problemen. Alle problemen zijn van belang, ongeacht de oorsprong. Helaas zijn huisartsen soms net zo ongemakkelijk om psychische problemen te bespreken. Zou meer training een oplossing kunnen zijn?

Beter nog, waarom zouden gedragsinterventies niet naar de eerstelijnszorg worden verplaatst? De diensten van erkende therapeuten zouden kunnen worden verplaatst, en we zouden ook terugkerende opmerkingen van huisartsen over het belang van gedachten, gevoelens en gedrag voor de gezondheid kunnen vergemakkelijken. Geestelijke gezondheidszorg zou geen op zichzelf staande specialiteit zijn, een verborgen praktijk die de meeste mensen vreemd vinden.

Psychologisch welzijn zou een regelmatig onderdeel moeten zijn van een reguliere gezondheidscontrole. Wanneer mentale gezondheid algemeen wordt gezien als een aspect van gezondheid, zal het minder belangrijk zijn dat sommige problemen meer biologisch zijn gebaseerd dan andere. Mensen hebben zorg nodig, ongeacht de oorzaak van hun lijden. Laten we het stigma verslaan door het volledige scala aan menselijke emotionele ervaringen te accepteren. Routinematige eerstelijnszorg is de beste manier om mentale gezondheid voor iedereen te bevorderen. Laat schaamte sterven in de eerste lijn.

Ed Jones, PhD, is senior vice-president van het Institute for Health and Productivity Management.

Bron: www.psychcongres.com

Dit bericht is 3214 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail