Het IJslandse preventiemodel voor aanpak verslaving jeugd succesvol in Nederland

Facebooktwitterlinkedinmail

5 juli 2021 – Zes Nederlandse gemeenten namen de afgelopen drie jaar deel aan een pilot met het IJslandse preventiemodel. Ze implementeerden de veelbelovende IJslandse aanpak om middelengebruik onder jongeren tegen te gaan en welbevinden te verbeteren. Alle zes de gemeenten zijn enthousiast over de IJslandse werkwijze, blijkt uit de eindevaluatie van de pilot. Waarom zijn deze gemeenten zo enthousiast over de IJslandse werkwijze?

De zes gemeenten – Amersfoort, Hardenberg, samenwerkingsverband Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden), Súdwest-Fryslân, Texel en Urk – zijn enthousiast over het IJslandse preventiemodel. Het model biedt de gemeenten een toegankelijke manier om wetenschap en lokale cijfers als basis te stellen voor hun jeugdbeleid. De focus van het model op de beschermende en risicofactoren helpt de gemeenten om een lange termijn visie te vormen. Daarnaast zijn de gemeenten te spreken over de verbeterde samenwerking met lokale partners. De IJslandse aanpak reikt de gemeenten de benodigde handvatten aan om lokale partners te laten meedenken en meewerken aan het jeugdbeleid. Alle zes de gemeenten raden andere gemeenten aan om ook op de IJslandse manier te gaan werken.

Gezond en kansrijk oproeien: lessen uit IJsland voor gemeenten 

Zes Nederlandse gemeenten namen van april 2018 tot april 2021 – onder begeleiding van het Trimbos-instituut en het Nederlands Jeugdinstituut en in samenwerking met het Icelandic Centre for Social Research and Analysis (ICSRA) – deel aan een pilot met het IJslandse preventiemodel.  Het IJslandse preventiemodel is een primaire preventieaanpak gericht op het creëren van een positieve leefomgeving, waarin jongeren gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien, zonder middelengebruik. > Lees meer over de IJslandse aanpak

Het IJslandse model: datagestuurd en community based

Het IJslandse preventiemodel is een primaire preventieaanpak gericht op het creëren van een positieve leefomgeving, waarin jongeren gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien. Het doel van het model is om het middelengebruik onder jongeren tegen te gaan en het welbevinden te verbeteren. Al meer dan 20 jaar werken IJslandse gemeenten op deze manier. Met succes! In die tijd is het middelengebruik onder IJslandse jongeren enorm gedaald. Dit bereikten de IJslanders door datagestuurd te werken; lokale data over jongeren, over hun gezondheid en over beschermende en risicofactoren vormen het uitgangspunt voor het jeugdbeleid. Hierin werkt de gemeente nauw samen met de community. Scholen, ouders, jongerenwerk, sportclubs en nog vele andere lokale partners denken mee over én werken mee aan de aanpak. Deze veelbelovende werkwijze en de indrukwekkende resultaten wekten de aandacht van Nederlandse gemeenten.

het IJslandse preventiemodel

Aan de slag met het IJslandse model in uw gemeente?

Vanaf januari 2022 start een nieuw implementatietraject voor gemeenten die ook aan de slag willen met het IJslandse preventiemodel. De eerste aanmeldingsronde is nu geopend. Tot 15 juli 2021 kunt u de intentie tot deelname van uw gemeente kenbaar maken. Deze vrijblijvende intentieverklaring is bedoeld om ons een beeld te geven van het aantal deelnemers. De tweede stap is de officiële aanmelding, die loopt tot 4 oktober 2021. Daarover volgen later instructies. Kijk op onze pagina over het implementatietraject voor meer informatie over het traject, de randvoorwaarden en de aanmeldingsprocedure.

> Bekijk de infographic: het IJslandse model en de pilot in één oogopslag

> Lees het eindevaluatierapport: het IJslandse preventiemodel in Nederland

Bron: trimbos.nl

Dit bericht is 6010 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail