Vernieuwing in de GGZ, aandacht voor knelpunten

Facebooktwitterlinkedinmail

 ggznederland

1 december 2015 – Er is veel in beweging in de ggz. De decentralisaties zijn doorgevoerd, de transformaties komen op gang. Dit gaat gepaard met veel frictie en schrikbarende administratieve lasten. Desondanks zetten leden van GGZ Nederland in op vernieuwingen die gericht zijn op het verbeteren van de zorg en het beperken van de kosten. De resultaten daarvan zijn ook zichtbaar.

In een brief voor het AO GGZ op 3 december aan de Vaste leden van de commissie voor VWS vraagt GGZ Nederland daarom om aandacht voor de goede ontwikkelingen en vernieuwingen die gaande zijn in de sector. Maar ondanks alle goede ontwikkelingen zijn er ook knelpunten. In de brief worden vijf concrete punten gesignaleerd die nodig zijn om de zorg voor mensen met een psychische kwetsbaarheid verder te verbeteren:

    • Zie toe dat er voldoende ggz-deskundigheid in wijkteams, bij de politie en op scholen aanwezig is.
    • Verplicht regionale prestatieafspraken over langdurige ggz tussen gemeenten en zorgverzekeraars, waarbij het gaat om het faciliteren van integrale zorg en samenhang met het sociale domein.
    • Creëer voldoende woonruimte voor uitstromende ggz-cliënten, dagbesteding en re-integratie naar betaald werk.
    • Zet, in navolging van ‘Het Roer Moet Om’ in de huisartsenzorg een streep onder de voortdurende discussie over lijstjes en over systeemcontroles op details.
    • Faciliteer de uitvoering van de ggz ‘Agenda voor transparantie en gepast gebruik’.

Brief AO GGZ 3 december 2015 (Pdf)

Bron: ggznederland.nl 

Dit bericht is 2707 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail