1 december 2015 – Er is veel in beweging in de ggz. De decentralisaties zijn doorgevoerd, de transformaties komen op gang. Dit gaat gepaard met veel frictie en schrikbarende administratieve lasten. Desondanks zetten leden van GGZ Nederland in op vernieuwingen die gericht zijn op het verbeteren van de zorg en het beperken van de…

1 december 2015 – Verschillende partijen uit de GGz-sector hebben hun plannen voor de toekomst aangeboden aan minister Schippers (Volksgezondheid). LOC mist een structurele andere benadering van GGZ-cliënten.In de plannen die als titel hebben Agenda voor transparantie en gepast gebruik staat:  “In de ggz richten we ons de komende jaren op het ontwikkelen van instrumenten die professionals,…