Klijnsma’s kamerbrief ‘participatie van mensen met psychische aandoeningen’

Facebooktwitterlinkedinmail

Reintegratie, werk

1 december 2015 – Staatssecretaris Klijnsma (SZW) brengt de Tweede Kamer o.a. verslag uit over de acties die in gang zijn gezet, de geboekte resultaten en de initiatieven die nog lopen met betrekking tot het werken en omgaan met mensen met psychische klachten.

Aanleiding

Hierbij informeer ik u, mede namens de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over het project ‘Mensenwerk’, ter bevordering van participatie van mensen met psychische aandoeningen.

Mensenwerk

Ongeveer 40% van de Nederlanders krijgt ooit in zijn leven te maken met psychische problemen. Bijna 20% van de beroepsbevolking heeft een lichte of matige psychische aandoening die veelal goed behandelbaar is. Het overgrote deel van de mensen is prima in staat daarmee te werken en doet dat ook, soms met begeleiding en ondersteuning. Toch is de arbeidsparticipatie van mensen met psychische klachten lager, terwijl uit onderzoek blijkt dat werk juist de psychische gezondheid bevordert. En ondanks daling van het totale verzuim en arbeidsongeschiktheid neemt verzuim en arbeidsongeschiktheid door psychische klachten juist toe. Dit komt tot uitdrukking in de uitkeringsstatistieken. Van de Wajongers en mensen in de WIA heeft 37%3 een psychische aandoening als hoofddiagnose, van de mensen met een bijstandsuitkering4 (voor zover bekend) ongeveer een kwart.

Tegen deze achtergrond zijn de staatssecretaris van VWS en ik het project ‘Mensenwerk’ gestart. Deelnemers in de stuurgroep (en onderliggende werkgroep) zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), ondernemingsorganisatie VNO-NCW/MKB, Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), de brancheorganisatie voor de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg in Nederland (GGZ Nederland), de Landelijke Cliëntenraad (LCR), het Landelijk Platform GGz (LPGGz), Verbond van Verzekeraars (VvV), OVAL, Divosa, de 21 samenwerkende beroepsgroepen, Cedris, Kenniscentrum Phrenos en enkele hoogleraren. Het doel van project ‘Mensenwerk’ is mensen met psychische aandoeningen extra te ondersteunen bij de participatie, zo mogelijk in een reguliere baan, en als dat nog niet kan in een vorm van maatschappelijke participatie.

Onderdelen van het project zijn:

  • Doorbrekend van taboe en antistigma: op dit vlak loopt volgens de staatssecretaris een groot aantal initiatieven, waarin de beroepsorganisaties, cliëntenorganisaties en de overheid bij zijn betrokken.
  • De routewijzer is een website die bedoeld is om mensen met een psychische kwetsbaarheid met de wens te willen werken, te helpen de regie in eigen hand te nemen. Door deze digitale wegwijzer te raadplegen, weten ze de informatie te vinden die voor hen belangrijk is en gaan ze beter geïnformeerd in gesprek met professionals, aldus Klijnsma.
  • Inzet op integrale en betere verbinding tussen de GGZ en het terrein van werk en inkomen. Deze twee terreinen werken nu nog vaak apart, terwijl er steeds meer bewijs komt dat samenwerking en een integrale aanpak kan leiden tot zowel gezondheidswinst als participatiewinst.
  • Ontwikkelen en toepassen best practices en werkzame elementen, bevordering vakmanschap gemeenten: gemeenten zijn met de Participatiewet in toenemende mate verantwoordelijk voor de toeleiding van mensen met psychische aandoeningen naar werk. Bij gemeenten zijn er echter nog veel kennislacunes over het herkennen van mensen met een psychische aandoening en de wijze waarop zij ondersteund kunnen worden. Dit kan ertoe leiden dat gemeenten deze mensen te snel als onbemiddelbaar beschouwen.

Lees hier de hele brief  (Pdf)

Bron: rijksoverheid.nl / ggztotaal.nl 

Dit bericht is 5598 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail