Meer inzet nodig in strijd tegen lange wachttijden

Facebooktwitterlinkedinmail

1 juni 2018 – Er komen nieuwe maatregelen om lange wachttijden in de ggz tegen te gaan. Vorig jaar spraken ggz-partijen af dat de wachttijden voor 1 juli 2018 tot binnen de zogenoemde Treeknormen zouden zijn teruggebracht. De laatste cijfers laten zien dat er nog geen noemenswaardige vooruitgang is geboekt. Wachttijden is een complex probleem en de oplossing vereist een lange adem. Maar er is ook veel meer inzet van zorgaanbieders en zorgverzekeraars nodig dan in het afgelopen jaar geleverd is, vindt MIND.

Met GGZ Nederland, Meer GGZ en Zorgverzekeraars Nederland heeft MIND nu nieuwe afspraken gemaakt voor de aanpak van wachttijden. In de afspraken komen veel speerpunten van MIND terug. Zo zal de aanpak zich concentreren op cliëntgroepen die het meest last hebben van wachttijden, zoals mensen met autisme, trauma, persoonlijkheidsstoornissen of een combinatie van psychische problemen en een licht verstandelijke beperking.

Daarnaast gaan regio’s aan de slag met een casusaanpak, dat wil zeggen: individuele problemen oplossen en daarvan leren. Dit moet leiden tot meer regie en doorzettingsmacht, zodat mensen niet meer van het kastje naar de muur worden gestuurd.

Een belangrijk winstpunt is wachtlijstbegeleiding en zorgbemiddeling. Het mag niet meer voorkomen dat mensen maandenlang wachten op een behandeling zonder iets te horen. Zorgaanbieders zullen daarom contact onderhouden met mensen die bij hen op de wachtlijst staan en waar nodig hulp bieden om de wachttijd te overbruggen. Als langer wachten onverantwoord is, zullen zorgverzekeraars bemiddelen naar zorg bij een andere aanbieder.

Ten slotte zal de inzet van ervaringsdeskundigen voor, tijdens en na de behandeling worden versterkt. Indien nodig willen partijen ook dat er meer financiële ruimte binnen de ggz komt voor betaling van ervaringsdeskundigen.

Morgen spreekt de Tweede Kamer met staatssecretaris Blokhuis over de aanpak van wachttijden. MIND is tevreden over de nieuwe afspraken die gemaakt zijn, maar is nog niet gerust op het resultaat. De afspraken zullen nu moeten worden waargemaakt.

Brief MIND aan Tweede Kamer
Brief MIND, ZN, MEER GGZ en GGZ Nederland aan staatssecretaris Blokhuis
Dossier wachttijden

Bron: mindplatform.nl

Dit bericht is 6127 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail