GGZ en zorgverzekeraars gaan samen bureaucratie aanpakken

Facebooktwitterlinkedinmail

regeldruk, bureaucratie
18 februari 2016 – In navolging van de huisartsen gaat ook de ggz de overbodige bureaucratie te lijf. Het NIP overlegt samen met andere verenigingen, zorgverzekeraars, VWS en NZa hoe de administratieve lasten bij psychologen en psychotherapeuten te tackelen. Al in april willen we de eerste afspraken hebben gemaakt over de verbeteringen.

De huisartsen hebben al concrete stappen gezet. Als eerste resultaat daarvan is op 1 januari al een aantal formulieren afgeschaft. In navolging daarvan zitten nu het NIP en andere koepelorganisaties bijeen om ook voor hen de administratieve lastendruk te verminderen. Inmiddels zijn de grootste bureaucratie-ergernissen psychologen en psychotherapeuten geïnventariseerd. De sterk uiteenlopende eisen van de verzekeraars heeft een plek hoog in de top 10. Denk hierbij aan de verschillende inkoopeisen tussen verzekeraars, de informatieverplichtingen over de praktijk en verleende zorg, en de verschillen in polissen en tarieven. De werkgroep wil al in april de eerste concrete oplossingen voordragen. Na instemming door alle gesprekspartners zullen de maatregelen op een concreet moment worden ingevoerd. Het NIP houdt u hiervan op de hoogte.

Administratieve lasten in de zorg staat al geruime tijd hoog op de agenda. In het voormalige Bestuurlijk Akkoord GGZ, de brief ‘Kwaliteit Loont’ van minister Schippers en de Toekomstagenda voor gepast gebruik staat de aanpak van dit probleem al genoemd. De relatief hoge lasten in de ggz gaan ten koste van de daadwerkelijke zorg aan cliënten. Het NIP heeft het onderwerp op verschillende momenten aan de minister kenbaar gemaakt.

Bron: psynip.nl 

Dit bericht is 3110 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail

2 reacties

  1. Zolang de zorgverzekeraars en GGZ instellingen nog groot belang hechten aan, papieren, kwaliteitskeurmerken als ISO/HKZ en dat ook nog eens financieel belonen, zal er niet echt veel veranderen. Beiden zijn verliefd op bureaucratie, wat niet geldt voor huisartsen, omdat die persoonlijk door de bureaucratie getroffen worden. Bestuurders van (grotere) GGZ instellingen zien zelf geen cliënten, verrichten zelf geen administratieve handelingen en belijden dit soort plannen vrijwel alleen met de mond.

  2. @adrihulshoff:disqus Wat heeft een belangrijk keurmerk als ISO/HKZ nu te maken met bureaucratische rompslomp ?
    Ik wil, als patient, zelf ook na ieder gesprek met mijn psychiater mijn MHCT-score weten. Ik begrijp dan ook heel goed waarom verzekeraars dit ook willen. Als we al deze “afreken-tools” afschaffen is er niets wat de psychiater belet om uit z’n nek te lullen wat zijn of haar diagnose betreft. Het is juist een uitstekend middel om het kaf van het koren te scheiden en geeft patiënten meer zekerheid op serieuze behandeling i.p.v. periodieke kletspraatjes.
    Bestuurders van grote instellingen hebben vaak wel een achtergrond in de psychiatrie en hebben hard gewerkt om in de positie te komen waar ze nu inzitten. Het verwijtende gedrag van personeel tegen bestuurders is niets anders dan ontkennend gedrag t.o.v. een veranderende samenleving. Het is ten 1e niet de functie van een bestuurder om patiënten te zien en ten 2e vindt het personeel het natuurlijk vervelend om hun werk te laten keuren, ook al komen deze maatregelen ten goede van de patiënt die meestal alleen staat in het rollenspel waar het ggz-personeel de autoriteit zijn die alles wil bepalen. Deze mensen mogen niet zonder regels functioneren en zelf-regulatie is geen optie, wat U met mij eens zult zijn of U heeft een anarchistische slag van de molen.

Het is niet meer mogelijk te reageren