eigen bijdrage jeugdzorg , fysieke gezondheid, buitenhuisproject, informateur, tackle your tics, gedragstherapie ,tics, jeugdhulp, hervormingsagenda jeugd, jeugdbescherming, bijstandsgezinnen, jeugdautoriteit, jeugdhulp, psychotische ervaringen, wanen, hallucinaties, acute mentale hulp, armoede, jeugdhulp, het vergeten kind, KOPP/KOV, jeugdzorg, hoogspecialistische jeugdzorg, jeugdzorg, depressie, jeugdbeleid, kindermishandeling, jeugdwet, jeugdzorg, emergis,

30 april 2021 – Veel psychiaters in de jeugdzorg denken helemaal te stoppen met het behandelen van kinderen. De toegenomen regeldruk en omslachtige bureaucratie door de decentralisatie van de  jeugdzorg van de Rijksoverheid naar de gemeenten zijn daarvoor de belangrijkste redenen, zo meldt de NOS. Het kabinet heeft daarom 613 miljoen euro beschikbaar gesteld aan de…

20 juni 2016 – Aanbieders van gespecialiseerde hulp aan kinderen met (zware) psychische problemen zijn gezamenlijk ongeveer 18 miljoen euro per jaar extra kwijt aan bureaucratie. De kosten zijn opgelopen sinds gemeenten verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg. GGZ Nederland sprak hierover met De Volkskrant. In het artikel dat vandaag verscheen vertellen ggz-bestuurders waar ze tegenaan lopen….

18 februari 2016 – In navolging van de huisartsen gaat ook de ggz de overbodige bureaucratie te lijf. Het NIP overlegt samen met andere verenigingen, zorgverzekeraars, VWS en NZa hoe de administratieve lasten bij psychologen en psychotherapeuten te tackelen. Al in april willen we de eerste afspraken hebben gemaakt over de verbeteringen. De huisartsen hebben…